Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Algas kevadistungjärgu viimane korraline töönädal.

Riigikogu istungi algul kinnitati töönädala päevakord.

Esmaspäevasele istungile ei ole kavandatud eelnõude menetlemist.

Teisipäevasele istungile on kavandatud 13 eelnõu menetlemine.

Kolmandal lugemisel on viis eelnõu:

isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (366 SE); kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (212 SE), atmosfääriõhu kaitse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (345 SE); Finantsinspektsiooni seaduse täiendamise seaduse eelnõu (380 SE); Euroopa Parlamendi valimise seaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse (Euroopa Parlamendi liikme osalemine kohaliku omavalitsuse volikogu töös) eelnõu (389 SE).

Teisel lugemisel on  seitse eelnõu:

veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (381 SE); elektroonilise side seaduse, ehitusseadustiku ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (301 SE); kollektiivlepingu seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (383 SE); kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (392 SE); keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (keskkonnaregistri seaduse kehtetuks tunnistamine) eelnõu (292 SE); kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (365 SE) ja põllumajandustoote ja toidu tarneahelas ebaausa kaubandustava tõkestamise seaduse eelnõu (377 SE).        

Esimesel lugemisel on üks eelnõu:

tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (402 SE).

Kolmapäevasele istungile on kavandatud seitsme teema käsitlus.

Kõigepealt arutatakse haridusvaldkonna arengukava 2021–2035.

Teisel lugemisel on kaks eelnõu:

Riigikogu otsuse “Riiklikult tähtsate kultuuriehitiste rajamise ja renoveerimise pingerea kinnitamine” eelnõu (387 OE) ja elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (156 SE).

Esimesel lugemisel on neli eelnõu:

karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (373 SE); Riigikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (374 SE); Riigikogu otsuse “Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine aprillis 2021 Tallinna kesklinnas toimunud politseioperatsiooni seaduslikkuse ja proportsionaalsuse selgitamiseks” eelnõu (379 OE) ja Riigikogu liikme staatuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (396 SE).

Neljapäevasele istungile on kavandatud kaheksa eelnõu menetlemine.

Kolmandal lugemisel on kaheksa eelnõu:

kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (392 SE) juhul kui teine lugemine lõpetatakse; elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (156 SE) juhul kui teine lugemine lõpetatakse; keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (keskkonnaregistri seaduse kehtetuks tunnistamine) eelnõu (292 SE) juhul kui teine lugemine lõpetatakse; elektroonilise side seaduse, ehitusseadustiku ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (301 SE) juhul kui teine lugemine lõpetatakse; kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (365 SE) juhul kui teine lugemine lõpetatakse; põllumajandustoote ja toidu tarneahelas ebaausa kaubandustava tõkestamise seaduse eelnõu (377 SE) juhul kui teine lugemine lõpetatakse; veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (381 SE) juhul kui teine lugemine lõpetatakse ja kollektiivlepingu seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (383 SE).

Riigikogu mälestas istungi algul leinaseisakuga juuniküüditamise ohvreid.

Vabas mikrofonis võttis sõna Peeter Ernits.                      

Istungi stenogramm:

Videosalvestist istungist saab hiljem vaadata Riigikogu YouTube’i kanalil.
(NB! Salvestis jõuab veebi viivitusega).

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal, 631 6351, 5190 2837
[email protected]
päringud: 
[email protected]

 

Tagasiside