Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu mälestas istungi alguses leinaseisakuga Haapsalu väikelastekodu tulekahjus hukkunuid. 

Riigikogu kinnitas töönädala päevakorra, mille kohaselt on kavandatud 21 eelnõu vastuvõtmine.
 
Need on: veeseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (905 SE), Eesti Rahvusraamatukogu seaduse eelnõu (863 SE), elektroonilise side seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (855 SE), keskkonnatasude seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (912 SE), jäätmeseaduse, liiklusseaduse, meresõiduohutuse seaduse, raskeveokimaksu seaduse, riigilõivuseaduse ja teeseaduse muutmise seaduse tulenevalt Maanteeameti ja tema kohalike asutuste ümberkorraldamisest eelnõu (892 SE), vedelkütuse seaduse ja käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (895 SE), Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seadus seoses Riigi Infosüsteemide Arenduskeskuse ümberkorraldamisega Riigi Infosüsteemi            Ametiks eelnõu (916 SE); korrakaitse seaduse eelnõu (49 SE), avaliku teabe seaduse ning politsei ja piirivalve seaduse muutmise seaduse eelnõu (891 SE), välismaalaste seaduse, lennundusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (901 SE), investeerimisfondide seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (907 SE), saastuse kompleksse vältimise ja kontrollimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (927 SE), keeleseaduse eelnõu (808 SE), teeseaduse muutmise seaduse eelnõu (882 SE), majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse eelnõu (803 SE), maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (921 SE), kalandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (924 SE), muinsuskaitseseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (806 SE), teadus- ja arendustegevuse korralduse seadusemuutmise seaduse eelnõu (864 SE), kalmistuseaduse eelnõu (888 SE).
                       
Päevakorras on ka justiitsminister Rein Langi poliitiline avaldus ning Riigikogu fraktsioonide algatatud Riigikogu otsuse „“Õiguspoliitika arengusuunad aastani 2018“ heakskiitmine“ eelnõu(920 OE) esimene lugemine.
 
Vabas mikrofonis võttis sõna Mark Soosaar.
 
Istungi stenogramm on internetis siin:
 
Riigikogu pressitalitus
 
 
Tagasiside