Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu toetas 73 poolthäälega õiguskantsleri ettepanekut nr 14 Riigikogu liikme immuniteedimenetlusest: ettepanekut viia kriminaalmenetluse seadustiku § 377 lõiked 1, 3, 5 ja 6 põhiseadusega kooskõlla. 

Ettekande teinud õiguskantsler Indrek Teder märkis, et ettepanekus viidatud seaduse lõiked on põhiseadusega vastuolus, kuna õiguskantslerile ei saa seadusega panna ülesandeid, mis kuuluvad põhiseaduse järgi Riigikogu pädevusse või mis on vastuolus õiguskantsleri kui riigivõime tasakaalustava sõltumatu institutsiooni olemusega. Riigikogu liikme kriminaalmenetluslik immuniteet ja puutumatus tuleb seadusega sisustada viisil, mis ei jäta põhiseadusliku garantii sisu formaalseks. Riigikogu liikmelt kriminaalmenetlusliku immuniteedi äravõtmine hõlmab puutumatuse äravõtmist ning Riigikogu liikme isikuvabadust intensiivselt riivavate menetlustoimingute sealhulgas läbiotsimise lubamist. Kriminaalmenetluse toimetamist ajutiselt takistava tagatise äravõtmine on põhiseaduse järgi Riigikogu kohustus. Teder rõhutas, et õiguskantsleri ülesanne on peaprokuröri taotlusel tõstatada see küsimus seaduses sätestatud alustel ja tingimustel Riigikogu ees või vajadusel keelduda Riigikogule ettepaneku tegemisest. 

Ettekannetega esinenud põhiseaduskomisjoni aseesimees Deniss Boroditš ja õiguskomisjoni aseesimees Kalle Laanet tõid välja nimetatud komisjonide seisukohad. Nii põhiseaduskomisjon kui ka õiguskomisjon toetasid õiguskantsleri ettepanekut. 

Läbirääkimistel sõna võtnud Andres Anvelt, Väino Linde ja Marko Pomerants toetasid samuti õiguskantsleri ettepanekut. 

Põhiseaduskomisjonile anti ülesanne vastava seadusemuudatuse algatamiseks. 

Istungi stenogramm on internetis siin

Riigikogu pressitalitus 

 

Tagasiside