Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu otsustas oma tänasel erakorralisel istungjärgul Vabariigi Presidendi poolt väljakuulutamata jäetud monopolidele hinnapiirangute kehtestamise seadust muutmata kujul uuesti mitte vastu võtta ja asuda seadust muutma. Hääletusele pandud ettepaneku – võtta seadus uuesti vastu muutmata kujul – vastu oli 91 Riigikogu liiget. Poolt ja erapooletuid hääli ei antud.

Majanduskomisjon otsustas oma hommikusel istungil, et muudatusettepanekuid antud seadusele saab esitada täna kahe tunni jooksul peale täiskogu istungjärgu lõppu ehk kuni 13. 30-ni. Komisjon koguneb muudatusi arutama kell 15.
 
Riigikogu täiskogu koguneb kõnealust seadust uuesti arutama teisipäeval kell 10. Kui monopolide hinnapiirangute kehtestamise seaduse teine lugemine teisipäeval lõpetatakse, toimub algusega üks tund pärast teise lugemise lõpetamist kolmas istungjärk nimetatud seaduse kolmandaks lugemiseks.
 
Monopolidele hinnapiirangute kehtestamise seaduseeesmärk on muuta kaugkütteseadust, ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniseadust ning karistusseadustikku nii, et universaalteenust pakkuvate ja turgu valitsevate ettevõtete hinnakujunduses oleks tagatud parem tarbijate kaitse.
 
Vabariigi President osutas seadust välja kuulutamata jättes, et seaduse rakendusmehhanism vajab täiendamist osas, mis puudutab ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liitumise tasu ning veeteenuse hindade kehtestamist enne monopolide hinnapiirangute kehtestamise seaduse nõuete rakendumist, kuna seadus jätaks vee-ettevõtjaile ligi pooleks aastaks vaba voli ühepoolsete hindade kehtestamiseks. Samuti juhtis president tähelepanu sellele, et majandus- ja kommunikatsiooniministrile antakse kaugkütte lepingutingimuste kehtestamisega õigusi, mis peaksid olema reguleeritud seaduses ja mitte ministri määrustega.
 
Vabariigi Presidendi motiividega on võimalik lähemalt tutvuda aadressil http://www.president.ee/et/ametitegevus/otsused.php
 
Riigikogu pressitalitus
 
 
Tagasiside