Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis tänasel istungil vastu otsuse, millega toetati Vabariigi Presidendi ettepanekut nimetada Eesti Panga Nõukogu esimehe ametisse teiseks ametiajaks Mart Laar.

Vastavalt põhiseadusele tegi Vabariigi President Riigikogule ettepaneku nimetada Mart Laar uueks ametiajaks Eesti Panga Nõukogu esimeheks alates 13. juunist, seoses tema ametivolituste lõppemisega 12. juunil.

President põhjendas seletuskirjas, et kahekordne peaminister Mart Laar on oma mitmekülgsete teadmiste ja juhtimiskogemusega sobiv inimene täitma Eesti Panga Nõukogu esimehe rolli. Laar on presidendi sõnul viie aasta jooksul tõestanud oma sobivust sellesse ametisse.

Seadus ei piira õigust nimetada Eesti Panga Nõukogu esimeest ametisse kaheks ametiajaks järjestikku.

Läbirääkimistel võtsid sõna Mart Helme Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioonist, Andres Herkel Vabaerakonna fraktsioonist, Jürgen Ligi Reformierakonna fraktsioonist ja Eiki Nestor Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioonist, kes esitasid oma seisukohad.

Eesti Vabariigi Presidendi esitatud Riigikogu otsuse „Mart Laari Eesti Panga Nõukogu esimehe ametisse nimetamine“ (620 OE) poolt hääletas 44 ja vastu 31 saadikut, üks Riigikogu liige jäi erapooletuks.

Riigikogu võttis vastu ühe seaduse:

Riigikogu kiitis tänasel istungil heaks seaduse, millega muudetakse 1. oktoober omavalitsuspäevaks.

Uue riikliku tähtpäevaga soovitakse väärtustada senisest enam omavalitsuste rolli Eesti riigi loomisel, taastamisel ja arendamisel. Tähtpäev annab ka võimaluse tutvustada rohkem omavalitsuste tegevust ja kaasata ühiskonda paremini omavalitsuste ees seisvate väljakutsete lahendamisse.

Eesti Keskerakonna fraktsiooni, Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni, Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni ning Eesti Vabaerakonna fraktsiooni algatatud pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seaduse (591 SE) poolt hääletas 67, vastu oli viis ja erapooletuks jäi kolm saadikut.

Riigikogus läbis teise lugemise üks eelnõu:

Eesti Keskerakonna fraktsiooni, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni ja Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni algatatud Euroopa Parlamendi valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (400 SE) näeb ette muuta nii elektrooniline valimine kui ka pabervalimine ühetaolisemaks. Eelnõu kohaselt ühtlustatakse valimisseadustes eelhääletamise periood, olenemata sellest, kas hääletamine toimub elektrooniliselt või valimisjaoskonnas. Eelhääletamine hakkab toimuma kuuendast kuni esimese päevani enne valimispäeva.

Teise lugemise käigus tehtud muudatusettepanekuga lüheneb valimisperiood alates 2021. aastast ühe nädala pikkuseks. Väljaspool elukohajärgset valimisringkonda saab kava kohaselt hääletada esmaspäevast neljapäevani, elektrooniliselt esmaspäevast laupäevani ja kodus hääletamise aeg pikeneb reedest pühapäevani. Pühapäeval saab pabersedeliga vajadusel oma elektrooniliselt antud häält muuta. Lisaks tahetakse muudatusega kasutusele võtta elektrooniline valijate nimekiri, mis laiendab valija hääletamisvõimalusi. Kuna valija andmed on olemas elektrooniliselt, mitte paberkandjal, saab valija edaspidi hääletada elukohast sõltumatult kõigis oma ringkonna valimisjaoskondades.

Läbirääkimistel võtsid sõna Hanno Pevkur Reformierakonna fraktsioonist, Jüri Adams ja Külliki Kübarsepp Vabaerakonna fraktsioonist ning Tarmo Kruusimäe Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioonist.

Hanno Pevkur tegi Reformierakonna fraktsiooni nimel ettepaneku eelnõu teine lugemine katkestada. Ettepaneku poolt hääletas 35 ja vastu 40 saadikut. Seega ei leidnud ettepanek toetust ja eelnõu teine lugemine lõpetati.

Riigikogus läbis esimese lugemise üks eelnõu:

Põhiseaduskomisjoni algatatud õiguskantsleri seaduse täiendamise seaduse eelnõuga (609 SE) saab õiguskantsleri institutsioonist riiklik inimõiguste asutus Eestis. Samuti hakkab ta jälgima puuetega inimeste konventsiooni täitmist. Õiguskantsleri seaduse täiendamise seaduse eelnõuga saab õiguskantsler ülesande kaitsta ja edendada puuetega inimeste õigusi ja uurida nende õiguste rikkumisega seotud kaebusi Eestis.

Läbirääkimistel võttis sõna Helmen Kütt Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioonist.

Istungi stenogramm.

Riigikogu istungite videosalvestisi saab vaadata: https://www.youtube.com/riigikogu
(NB! Salvestis jõuab veebi viivitusega).

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
tel 631 6353, 510 6179
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside