Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu arutas tänasel istungil õiguskantsler Ülle Madise ettepanekut Kalev Kallolt saadikupuutumatuse äravõtmiseks ja tema suhtes poolelioleva kohtumenetluse jätkamiseks.

Ülle Madise ütles oma ettekandes, et ettepanku tegemine ja saadikupuutumatuse võimalik äravõtmine ei tähenda, et Riigikogu liige on kuriteos süüdi, samuti ei peata see tema volitusi Riigikogu liikmena.

Õiguskantsler tutvustas ka Kallole esitatud süüdistuse sisu.

Kalev Kallo esines sõnavõtuga.

Kalev Kallolt saadikupuutumatuse äravõtmise poolt hääletas 52 Riigikogu liiget.

Riigikogus võttis vastu ühe otsuse:

Riigikohtu esimehe Villu Kõve esitatud Riigikogu otsuse „Kaupo Paali Riigikohtu liikmeks nimetamine“ (6 OE) kohaselt nimetatakse Kaupo Paal Riigikohtu liikmeks alates 1. septembrist 2019.

Riigikohtu esimees Villu Kõve märkis kaaskirjas, et Kaupo Paal on kogenud ja tunnustatud jurist, kelle senine elu- ja töökogemus võimaldab tal oluliselt panustada Riigikohtu tsiviilkolleegiumi töösse ja Eesti tsiviilõiguse edasiarendamisse. Ta on olnud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna õppejõud, vastutades põhiõppes kohustusliku „Asjaõiguse“ õppeaine läbiviimise eest. Koolitajana on ta läbi viinud mitmeid Eesti Õiguskeskuse ja Riigikohtu õigusteabe- ja koolitusosakonna korraldatud kohtunike ja kohtuteenistujate, advokaatide ning prokuröride koolitusi. Paal on avaldanud mitmeid teadusartikleid tsiviilõiguse valdkonnas. Samuti on ta autorina panustanud tsiviilkohtumenetluse seadustiku, asjaõigusseaduse, tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja võlaõigusseaduse kommenteeritud väljaannete koostamisse.

2007.aastal nimetas Vabariigi President Kaupo Paali esimese astme kohtunikuks ja ta alustas tööd Harju Maakohtus. 2009. aastal asus Paal tööle Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegiumisse.

Kaupo Paal esines sõnavõtuga vastas pärast ettekannet Riigikogu liikmete küsimustele.

Otsuse vastuvõtmise poolt hääletas 76 Riigikogu liiget.

Istungi stenogramm

Riigikogu istungite videosalvestisi saab vaadata https://www.youtube.com/riigikogu

(NB! Salvestis jõuab veebi viivitusega).

Riigikogu pressiteenistus
Veiko Pesur
tel 631 6353, 55 590 595
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside