Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis 77 poolthäälega vastu Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esitatud otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” (44 OE). Valitsusele tehti ettepanek töötada välja tegevuskava meeste ja naiste palgalõhe vähendamiseks. Erapooletuks jäi 3 Riigikogu liiget.

Lõpetati valitsuse algatatud Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni pensionikindlustust käsitleva koostöölepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (85 SE) esimene lugemine. Ratifitseeritava lepingu eesmärk on arendada kahe riigi vahelist koostööd pensionikindlustuse valdkonnas. Leping aitab kaasa Eesti Vabariigis ja Venemaa Föderatsioonis elanud ja nende riikide territooriumil pensionistaaži omandanud lepingupoolte kodanike ja kodakondsuseta isikute pensioniõiguste realiseerimisele. Leping asendab kuni 16. oktoobrini 2011 kehtivat „Eesti Vabariigi valitsuse ja Venemaa Föderatsiooni valitsuse vaheline pensionilise kindlustamise alane koostöökokkulepet“, mis kirjutati alla 1993. aastal ning „Eesti Vabariigi valitsuse ja Venemaa Föderatsiooni valitsuse vahelise pensionilise kindlustamise alase koostöökokkuleppe muutmise protokolli“, mis kirjutati alla 2002. Eelnõu suunati teisele lugemisele.
 
Lõpetati Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (13 SE) esimene lugemine. Eelnõu kohaselt taastataks õppelaenu hüvitamine isikuile, kes asusid ülikooli või kõrgkooli õppima enne 2009. aasta 1. juulit ja kes asuvad või on asunud tööle avalikku sektorisse. Eelnõu suunati teisele lugemisele.
 
Sotsiaalkomisjoni ettepanekul lükati esimesel lugemisel tagasi Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud tuumakatastroofi piirkonda saadetud isiku seaduse eelnõu (29 SE). Ettepaneku pool hääletas 48 ja vastu 33 Riigikogu liiget, erapooletuks jäi 2. Seega langes nimetatud eelnõu menetlusest välja.
 
Täiskogu istungi tööaja lõppemise tõttu jäi pooleli Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (33 SE) esimene lugemine, mida jätkatakse kolmapäeval, 21. septembril kell 14 algaval istungil.
 
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside