Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis 80 poolthäälega vastu valitsuse algatatud võlaõigusseaduse ja reklaamiseaduse muutmise seaduse (347 SE), mis täpsustab võlaõigusseaduses sisalduvat tarbijakrediidilepingutele kohalduvat vastutustundliku laenamise regulatsiooni ning reklaamiseaduses sisalduvat finantsteenuste, sh tarbijakrediidi reklaami regulatsiooni. Seadusega sisustatakse tarbija krediidivõimelisuse mõiste. Seadus sätestab missuguseid asjaolusid peab krediidiandja tarbija krediidivõimelisuse hindamisel arvesse võtma. Seadus näeb ette, et reklaam, millega teavitatakse valmisolekust anda tarbijakrediiti või vahendada selliseid lepinguid, võib sisaldada üksnes esmavajalikku teavet krediidiandja või krediidivahendaja ning osutatava teenuse kohta. Reklaam peab olema vastutustundlik ja tasakaalustatud. Seaduse kohaselt ei tohi reklaam jätta muljet, et tarbijakrediidi võtmine on riskivaba ja lihtne võimalus finantsprobleemide lahendamiseks. Reklaam ei tohi kallutada tarbijaid läbimõtlematule laenuvõtmisele.           

Riigikogu lõpetas valitsuse algatatud autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu (394 SE) teise lugemise. Eelnõuga muudetakse EL vastavat direktiivi autoriõiguse ja teatavate sellega kaasnevate õiguste kaitse tähtaja kohta. Esituste salvestiste ja fonogrammide kaitse tähtaega pikendatakse 20 aasta võrra, s.o 70 aastani. Muudatus mõjutab nii põhiesitajaid, kes saavad oma esituse eest autoritasu, kui ka kõrvalesitajaid ehk anonüümseid stuudiomuusikuid, kes on oma ainuõigustest loobunud või selle ühekordse tasu eest üle andnud.           

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside