Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis vastu viis seadust:

51 poolthäälega (25 vastu) võeti vastu Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni, Eesti Keskerakonna fraktsiooni ja Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seadus (748 SE), mis täpsustab regionaalministri pädevust temale alluvate valdkondade juhtimisel, samuti siseministeeriumi ning keskkonnaministeeriumi ja Vabariigi Valitsuse pädevust.

68 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse muutmise seadus (803 SE), mille kohaselt saab okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isik arvata represseerimise aja sooduskorras Eestis omandatud pensioniõigusliku staaži hulka, kui isik võeti vahi alla, saadeti kinnipidamiskohta või asumisele Eestist.

62 poolthäälega (3 vastu, 1 erapooletu) võeti vastu Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni, Eesti Keskerakonna fraktsiooni ja Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud maapõueseaduse muutmise seadus (824 SE), mis annab võimaluse keelduda põlevkivi kaevandamise loa taotluse menetlusse võtmisest, kuni ei ole määratletud põlevkivi kasutamise edasised suunad. Plaani kohaselt peaks valitsus kinnitama põlevkivi kasutamise arengukava veel sellel poolaastal.

66 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud loovisikute ja loomeliitude seaduse muutmise seadus (804 SE), mis täpsustab seaduse rakendamisega seotud aspekte ja lihtsustab seaduse rakendamiseks vajalikke toiminguid.

64 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud päästeseaduse, lõhkematerjaliseaduse, riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestike seaduse ning töö- ja puhkeaja seaduse muutmise seadus (722 SE), mis kaotab ära sõjaväestatud päästeüksused. Kehtiva päästeseaduse kohaselt korraldavad ja teevad demineerimistöid päästeamet ja sõjaväestatud päästeüksused. Kaitsejõudude struktuur ja arenguplaan kuni aastani 2010 ei näe kaitseväe operatiivstruktuuris ning väljaõppe- ja administratiivstruktuuris päästeameti poolt ettevalmistatavaid üksusi enam ette. Kaitsejõudude arengukavast lähtuvalt lõpetas valitsus alates 2005. aastast ka ajateenistuse sõjaväestatud päästeüksustes.

Riigikogu lõpetas kahe eelnõu teise lugemise:

valitsuse algatatud teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (797 SE);

valitsuse algatatud kohtute seaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (754 SE).

Õiguskomisjoni ettepanekul katkestati kahe eelnõu teine lugemine: valitsuse algatatud politseiseaduse ja politseiteenistuse seaduse muutmise ning sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (500 SE) ja valitsuse algatatud asjaõigusseaduse rakendamise seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (823 SE).

Riigikogu lõpetas valitsuse algatatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, erakooliseaduse, kutseõppeasutuse seaduse ning koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (828 SE) esimese lugemise.

* * *

Infotunnis vastas majandus- ja kommunikatsiooniminister Edgar Savisaar küsimustele energeetika kohta. Sotsiaalminister Jaak Aab vastas küsimustele küttehinna kompensatsiooni ja toimetulekutoetuse kohta. Regionaalminister Jaan Õunapuu vastas küsimustele regionaalpoliitika kohta.

Infotunnis esitatud küsimused ja nendele antud vastused ning Riigikogu istungi stenogramm on internetis aadressil: http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/stenograms.form

Riigikogu pressitalitus

Gunnar Paal , 6316351

Tagasiside