Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis 85 poolthäälega vastu põhiseaduskomisjoni algatatud õiguskantsleri seaduse ning riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku seaduse muutmise seaduse (167 SE), mis muudab paindlikumaks õiguskantsleri Riigikogule esitatava aastaülevaate ettekande tegemise aja. Samuti täpsustati õiguskantsleri tegevusega seotud aspekte normikontrolli taotluste läbivaatamisel. Kõrvaldati ebavajalikud või teiste seadustega vastuolus olevad õiguskantsleri tegevust reguleerivad üksiksätted. Õiguskantsler sai õiguse ise määrata oma kantselei eelarve piires asetäitja-nõunike, nõunike ja kantselei teenistujate palgaastmed.                       

Riigikogu lõpetas õiguskomisjoni algatatud töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (180 SE) teise lugemise. Eelnõuga tunnistatakse kehtetuks seaduse sätted, mis puudutavad töötuskindlustushüvitiste maksmist inimestele, kes lõpetavad töösuhte oma algatusel või poolte kokkuleppel. Kehtiva seaduse kohaselt on 1. jaanuaril 2013 kavandatud jõustada töötuskindlustushüvitiste maksmine kindlustatutele, kelle viimane töö- või teenistussuhe lõppes poolte kokkuleppel või töölepingu ülesütlemisel töötaja algatusel või teenistussuhte lõpetamisel avaliku teenistuja algatusel. Töötuskindlustushüvitise asendusmääraks oli kavandati taolise töö- või teenistussuhte ülesütlemise või lõpetamise korral 40% töötaja eelnevast töötuskindlustusmaksega maksustatud töisest sissetulekust. 

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon ja Eesti Keskerakonna fraktsioon tegid ettepaneku eelnõu teine lugemine katkestada. Hääletus: 39 poolt, 51 vastu.  Ettepanek ei leidnud toetust. Eelnõu kolmas lugemine on kavandatud 8. maile. 

Istungi stenogramm on internetis siin

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside