Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis vastu kolm seadust: 

78 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud rahvusvahelise sõjalise koostöö seaduse muutmise seadus (932 SE), mis täpsustab kaitseväe kasutamise regulatsiooni rahvusvahelises sõjalises koostöös, võimaldab kaitseväe üksusel vajadusel reageerida operatiivselt vastavalt olukorrale.  Seaduse kohaselt otsustab Riigikogu kaitseväe kasutamise juba enne kaitseväe üksuse kiirreageerimisvalmidusse asumist ega tee seda igal üksikjuhul eraldi. Samuti loob seadus volitusnormi, mis lubab Eestil kui vastuvõtval riigil koguda vajalikke isikuandmeid tsiviilressursside kasutamise lepingute sõlmimiseks. 

75 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud strateegilise kauba seaduse § 1 muutmise seadus (949 SE), mis annab kaitseministrile volitusnormi korra kehtestamiseks, mille alusel toimub lahingutehnika ja muu kaitseotstarbelise erivarustuse sisse- ja väljavedu, kavatsusega need muutmata kujul tagasi tuua. 

64 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud ülemäärase kahjustava või purustava toimega tavarelvade kasutamise keelustamise ja piiramise konventsiooni plahvatusohtlikke sõjajäänuseid käsitleva protokolliga ühinemise seadus (960 SE). Protokolli eesmärk on viia miinimumini konfliktijärgsete humanitaarprobleemide tekkimine, mida põhjustavad plahvatusohtlikud sõjajäänused. 

Riigikogu lõpetas kaheksa eelnõu esimese lugemise 

valitsuse algatatud rahuaja riigikaitse seaduse ja riigisaladuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (996 SE); 

valitsuse esitatud Riigikogu otsuse „Eesti kõrgharidusstrateegia aastateks 2006 – 2015 heakskiitmine” eelnõu (948 OE); 

valitsuse algatatud saastuse kompleksse vältimise ja kontrollimise seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (984 SE); 

valitsuse algatatud töötajate usaldusisiku seaduse eelnõu (928 SE). Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni ettepanek eelnõu tagasi lükata ei leidnud toetust. Hääletus: 4 poolt, 45 vastu; 

valitsuse algatatud Eesti Rahvusringhäälingu seaduse eelnõu (965 SE); 

valitsuse algatatud kohtute seaduse muutmise seaduse eelnõu (983 SE); 

valitsuse algatatud Ametlike Teadaannetega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (997 SE); 

valitsuse algatatud äriseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (991 SE). 

Kultuurikomisjoni esimees Olav Aarna võttis menetlusest tagasi komisjoni esitatud Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuste muutmine seoses ringhäälingunõukogu uue liikme nimetamisega” eelnõu (1007 OE). 

Infotunnis vastas haridus- ja teadusminister Mailis Reps Janno Lauri esitatud küsimusele koolide rahastamise, Helir-Valdor Seederi küsimusele Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli ning Õisu Toiduainetööstuse Kooli ümberkorraldamise ja Olav Aarna küsimusele hariduspoliitika kohta. Kaitseminister Jürgen Ligi vastas Urmas Reinsalu esitatud küsimusele riigikaitse kohta. Majandus-ja kommunikatsiooniminister Edgar Savisaar vastas Ain Seppiku esitatud küsimusele ettevõtluse arengukava kohta. 

Istung lõppes kell 19.32. 

Infotunnis esitatud küsimused ja nendele antud vastused ning Riigikogu istungi stenogramm on internetis aadressil: http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/stenograms.form 

Riigikogu pressitalitus 

Tagasiside