Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis 82 poolthäälega vastu rahanduskomisjoni algatatud investeerimisfondide seaduse, tagatisfondi seaduse ja väärtpaberituru seaduse muutmise seaduse (172 SE). Seadusega täpsustatakse investeerimisfondide võimalusi väärtpaberitesse investeerimisel ning börsiettevõtete ülevõtmispakkumiste korda, samuti parandatakse möödunud aastal vastu võetud mahuka „väärtpaberituru seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadusega” kaasnenud vead. Väärtpaberituru seaduses viiakse investeerimisfondide prospektirežiim (ehk prospektide koostamine ja avalikustamine) täpsemini kooskõlla Euroopa Liidu vastava õigusega. Prospekti all mõistetakse üldjuhul dokumenti, mis sisaldab lihtsalt analüüsitavas ja arusaadavas vormis kogu iseloomulikku teavet emitendi või investeerimisfondi ja avalikkusele pakutavate väärtpaberite või fondiosakute kohta, mis on investoritele vajalik, et teha teadlik investeerimisotsus. Käesolev seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval. Seaduse vastu ei hääletanud ega erapooletuks jäänud keegi.

Rahanduskomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lõpetati komisjoni enda algatatud Eesti Panga seaduse muutmise seaduse eelnõu (182 SE) teine lugemine. Käesoleva eelnõuga sätestatakse Eesti Panga Nõukogu esimehele kui ka Eesti Panga presidendile akadeemilise kõrghariduse olemasolu nõue ilma eriala täpsustamata. Kehtivas seaduses peavad nimetatud ametikohtadel töötavad isikud olema majandus- või õigusalase kõrgharidusega. Täpsustatakse ka keskpanga ülesannete täitmiseks vajalikku asutusesisese teabe regulatsiooni siseriiklikus õiguses ning välisaudiitori nimetamisega seonduvat. Eelnõu suunati kolmandale lugemisele.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside