Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu kiitis 84 poolthäälega heaks (1 vastu) valitsuse algatatud Riigikontrolli seaduse ja audiitortegevuse seaduse muutmise seaduse (58 SE), mis pikendab vandeaudiitori kutse saanud isikute ümberatesteerimise eksami tegemise tähtaega, lükates edasi iseseisva siseaudiitori kutsetegevusega tegelemise ning avaliku sektori üksuses kindlustandvate vandeaudiitori kutsetegevusalaste ülesannete täitmise või kindlustandvate audiitorteenuste osutamise õigust puudutavate sätete jõustumise, et tagada piisav üleminekuaeg riigikontrolli seaduses ja audiitortegevuse seaduses sätestatu rakendamiseks. Seaduses toodud regulatsioon on kooskõlastatud audiitorkoguga.                  
 
Riigikogu lõpetas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud teeseaduse § 16 muutmise seaduse eelnõu (22 SE) esimese lugemise. Eelnõu näeb ette, et kohalike teede investeeringuteks eraldatakse vähemalt 15 protsenti riigieelarves kütuseaktsiisist teehoiuks ettenähtud summast.
 
Istungi stenogramm on internetis siin:
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside