Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogus läbis esimese lugemise põhiseaduskomisjoni 18. novembril algatatud korruptsioonivastase seaduse muutmise seaduse eelnõu (143 SE).

Eelnõu muudab ametiisiku huvide deklareerimisega seotud sätteid. Muudatuste kohaselt esitatakse deklaratsioonis andmed ametiisiku kõrvaltegevuste kohta deklaratsiooni esitamise aasta ja sellele eelnenud kalendriaasta kohta. Kehtiva seaduse kohaselt esitatakse vastavad andmed vaid deklaratsiooni esitamisele eelnenud aasta kohta. Deklareerimisele kuuluvate saadud või tehtud soodustuste väärtuste alampiirina fikseeritakse 4000 eurot. Kaotatakse ametiisiku kohustus deklareerida vabatahtliku kogumispensioni osakud. Tunnistatakse kehtetuks deklarandi kohustus deklareerida eelnenud aastal ametikohal saadud sotsiaalmaksuga maksustatav tulu. Andmed ametniku põhipalga ja muutuvpalga ning tema teenistusülesannetest tuleneva muu tulu kohta avalikustatakse vastavalt avaliku teenistuse seaduse kohaselt kogu summana avaliku teenistuse veebileheküljel. Seetõttu puudub vajadus vastavaid andmeid ametnike huvide deklaratsioonis taas esitada.

Eelnõuga tunnistatakse andmed deklarandi tehtud varaliste ja muude soodustuste kohta ainult asutusesiseseks kasutamiseks. Selgituses märgitakse, et deklarandi annetused võivad olla vajalikud deklaratsioonide üle kontrolli või järelevalve teostajale oma ülesannete tõhusamaks täitmiseks, kuid avalikkuse huvi tehtud annetuste vastu ei kaalu üles deklarandi õigust perekonna- ja eraelu puutumatusele ning teha eraviisiliselt isikutele või organisatsioonidele annetusi lähtudes oma maailmavaatest või usulistest veendumustest.

Läbirääkimistel võtsid sõna Peeter Ernits, Valdo Randpere ja Andres Anvelt.

Riigikogu lõpetas eelnõu esimese lugemise ja määras muudatusettepanekute tegemise tähtajaks 11. veebruari.

Istung lõppes kell 13.44.

Istungi stenogramm: http://stenogrammid.riigikogu.ee/et/201601281000

Riigikogu istungite videosalvestisi saab vaadata https://www.youtube.com/riigikogu

(NB! Salvestis jõuab veebi viivitusega).

Riigikogu pressiteenistus

Gunnar Paal, 6316351, 51902837

[email protected]

 

 

Tagasiside