Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis 72 poolthäälega vastu valitsuse algatatud kutseõppeasutuse seaduse, Eesti Vabariigi haridusseaduse, erakooliseaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse (738 SE), mis sätestab Eesti kutseharidussüsteemi arengukavast aastateks 2005-2008 tulenevad uuendused. Need avardavad kutseõppe võimalusi ja muudavad need paindlikumaks, reguleerivad täpsemalt koolitustellimuse ja õppe rahastamise mehhanismid ja sätestavad sotsiaalsete partnerite suurema osaluse kutseõppe korraldamises. Seadus näeb ette paindlikumad kutseõppe võimalused, mis on kooskõlas elukestva õppe põhimõtetega ja mis suurendavad kutseõppes osalemist ja vähendavad oluliselt väljalangevust. Seadus korrastab ka riikliku koolitustellimuse mehhanismi ja muudab efektiivsemaks rahaliste vahendite kasutamine koolitustellimuse kaudu.

Riigikogu lõpetas kahe eelnõu esimese lugemise:

õiguskomisjoni algatatud äriseadustiku muutmise seaduse eelnõu (777 SE);

Eesti Keskerakonna fraktsiooni, Eesti Reformierakonna fraktsiooni ja Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni algatatud vedelkütusevaru seaduse muutmise seaduse eelnõu (772 SE). Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon, Res Publica fraktsioon ja Isamaaliidu fraktsioon tegid ettepaneku eelnõu tagasi lükata. Hääletustulemus: 27 poolt, 47 vastu. Eelnõu jäi menetlusse.

Istungi stenogrammi leiab internetis aadressilt:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/stenograms.form

Riigikogu pressitalitus

Gunnar Paal, 631 6351

Tagasiside