Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis tänasel istungil 77 poolthäälega vastu valitsuse algatatud võlaõigusseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (761 SE). Seadusmuudatuste eesmärk on riigisisesesse õigusesse üle võtta uus tarbijakrediidi direktiiv. Direktiivi ülevõtmisega kaasnevad muudatused on suunatud eelkõige tarbijakaitse taseme tõstmisele tarbijakrediidi valdkonnas. Muudatuste kohaselt suureneb oluliselt tarbijale lepingueelselt avaldatava teabe hulk ja krediidiandjale sätestatakse kohustus tarbijat lepingueelset nõustada, et tarbija saaks hinnata, kas pakutav tarbijakrediidileping on kohandatud tema vajadustele ja finantsolukorrale vastavaks. Krediidiandjale pannakse täiendatud seaduses sõnaselge kohustus hinnata enne tarbijakrediidilepingu sõlmimist tarbija krediidivõimelisust, kasutades selleks vajaduse korral asjakohaseid andmekogusid. Reklaamiseaduses muudeti sätteid, mis reguleerivad tarbijakrediidilepingute pakkumisele suunatud reklaami. Muudatuste kohaselt tuleb igas tarbijakrediidilepingu sõlmimise võimalusele osutavas reklaamis näidata ära sellise tarbijakrediidi krediidi kulukuse määr tüüpilise näite kujul. Sätestatakse ka mitmed muud tarbijakaitsele suunatud muudatused. Seadus jõustub 2011. aasta 1. juulil, seaduse § 1 punkt 1 jõustub 2011. aasta 23. veebruaril. Seaduse vastu ei hääletanud ega erapooletuks jäänud keegi.

Rahanduskomisjoni ettepanekul lükati esimesel lugemisel tagasi Erakond Eestimaa Roheliste fraktsiooni algatatud tulumaksuseaduse § 48 muutmise seaduse eelnõu (759 SE). Komisjoni ettepaneku poolt hääletas 43 ja vastu 15 Riigikogu liiget, erapooletuks ei jäänud keegi. Seega langes nimetatud eelnõu menetlusest välja.
 
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside