Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis 82 poolthäälega vastu valitsuse algatatud väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse muutmise seaduse (954 SE). Seadustäiendused võimaldavad Eestil täita Euroopa Liidu liikmelisusest tulenevaid kohustusi kolmanda riigi kodaniku suhtes, kelle kohta kehtib väljasaatmiskorraldus Euroopa Liidu territooriumilt. Seaduses sätestatakse Eestist läbisõiduks õhuteed pidi loa andmise kord ja võimaldatakse Eestil vastavalt taotleda luba läbisõiduks teisest Euroopa Liidu liikmesriigist, eesmärgiga välja saata Eestis seadusliku aluseta viibiv välismaalane.  Seadusesse lisati paragrahvid, mis sätestavad Euroopa Liidu ühtse reisidokumendi väljastamise väljasaatmiseks, väljasaatmise õhuteed pidi, läbisõidu taotlemise ja läbisõiduks loa saamise, Eestist läbisõidu taotlemise ja Eestist läbisõiduks loa andmise, samuti loa andmisest keeldumise, aga ka väljasaadetava saatjaga seonduva. Seaduse vastu ei hääletanud ega erapooletuks jäänud keegi.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside