Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis 87 poolthäälega vastu Eesti Reformierakonna fraktsiooni ning Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni algatatud Paldiski omavalitsuse korraldamise seaduse muutmise seaduse (382 SE). Seadusmuudatustega reguleeritakse õiguslik lünk, mis on seotud Keila linna Paldiski linnaosa varadega ja Paldiski muutumisega iseseisvaks linnaks. Paldiski linnaosa varade omanik on seni olnud Keila linn ning Keila kanda on jäänud ka kõik Paldiski linnaosaga seotud kohustused. Seadusmuudatus annab võimaluse taotleda riigilt ühekordset toetust Keila linna Paldiski linna haldusterritooriumiks muutunud alal asunud objektidega seonduvate võlakohustuste teenindamiseks. Toetus võib olla rahaline või mitterahaline riigivara alla hariliku väärtuse võõrandamine. Seadus jõustub 2013. aasta 1. juulil.

Õiguskomisjoni ettepanekul lõpetati valitsuse algatatud karistusregistri seaduse muutmise seaduse eelnõu (413 SE) teine lugemine. Eelnõu eesmärk on lahendada mitmed seaduse rakendamisel tekkinud probleemid, mis seonduvad registris peetavate andmete, andmetele juurdepääsu, ebaõigete andmete parandamise ja kustunud karistuste arhiivi kandmisega. Eelnõuga muudetakse karistusandmete kustumise tähtaegade piire ja kaotatakse ära karistusandmete kustumise tähtaja katkemine uue süüteo toimepanemise tagajärjel. Ka lisatakse karistusregistri andmekoosseisu uued andmehulgad. Nendeks on süüteo toimepanemise kuupäev, isiku sünnikoht, isiku endine nimi ja isikukood, isiku vanema nimi, kui see edastatakse registrile välisriigi poolt. Süüteo toimepanemise kuupäev on algataja kinnitusel karistusregistri jaoks väga vajalik, kuna uue süüteo toimepanemine katkestab eelnevate süütegude kustumise. Praegu ei ole see karistusregistri andmekoosseisus, kuid samas on karistusregistril kohustus neid andmeid arvestada. Eelnõu suunati kolmandale lugemisele.

Kultuurikomisjoni ettepanekul lükati esimesel lugemisel tagasi Riigikogu liikme Mart Meri algatatud rahvusraamatukogu seaduse muutmise seaduse eelnõu (407 SE). Tagasilükkamise ettepaneku poolt hääletas 42 ja vastu 40 Riigikogu liiget. Seega langes eelnõu menetlusest välja.

Sotsiaalkomisjoni ettepanekul lükati esimesel lugemisel tagasi Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud riikliku matusetoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (417 SE). Tagasilükkamise ettepanekul poolt hääletas 45 ja vastu 41 Riigikogu liiget. Eelnõu langes menetlusest välja.

Sotsiaalkomisjoni ettepanekul lükati esimesel lugemisel tagasi Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (418 SE). Tagasilükkamise ettepaneku poolt hääletas 46 ja vastu 41 Riigikogu liiget. Eelnõu langes menetlusest välja.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside