Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis 76 poolthäälega vastu valitsuse algatatud konkurentsiseaduse muutmise seaduse (80 SE). Konkurentsiseaduse muutmine oli tingitud vajadusest viia riigiabi peatüki sätted vastavusse riigiabi puudutavates õigusaktides Euroopa Liidu tasandil tehtud muudatustega, aga ka lihtsustada konkurentsi- ja riigiabialast igapäevatööd. Täiendavalt luuakse riigiabi ja vähese tähtsusega abi register, mis hõlbustab riigiabi järelevalvet, kumuleerimisreeglite täitmist ja aruandluse esitamist. Käesolev seadus jõustub 2008. aasta 1. jaanuaril. Seaduse vastu ei hääletanud ega erapooletuks jäänud keegi.

Keskkonnakomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lõpetati valitsuse algatatud keskkonnavastutuse seaduse eelnõu (77 SE) teine lugemine. Eelnõu kohaselt reguleerib seadus keskkonnale tekitatava kahju vältimist ja heastamist, lähtudes põhimõttest, et saastaja maksab. Seadust hakatakse kohaldama hajureostusest põhjustatud keskkonnakahju või keskkonnakahju ohu suhtes juhul, kui on võimalik tuvastada põhjuslik seos keskkonnakahju või selle ohu ja isiku või isikute tegevuse või tegevusetuse vahel ja kui sellest sündmusest ei ole möödunud rohkem kui 30 aastat. Käesoleva seadusega seoses muudetakse ka looduskaitseseadust, saastuse kompleksse vältimise ja kontrollimise seadust, välisõhu kaitse seadust ning veeseadust. Eelnõu suunati kolmandale lugemisele.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside