Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

 Tänasel täiendaval istungil võttis Riigikogu 58 poolthäälega vastu valitsuse algatatud soolise võrdõiguslikkuse seaduse, võrdse kohtlemise seaduse, Eesti vabariigi töölepingu seaduse, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse (317 SE). Seaduse eesmärk on muuta ja täiendada seadust nii, et see järgiks Euroopa Ühenduse poolt sätestatud nõudeid. Muude muudatuste hulgas lisandub Eesti õigusesse soolise ahistamise määratlus ja isikute parema õiguskaitse tagamiseks keelatakse töölesoovijatelt soolise kuuluvusega seotud asjaoludega seotud andmete küsimine. Seaduse kohaselt leiab sooline ahistamine aset, kui esineb sooga seotud soovimatu käitumine või tegevus, mille eesmärk või tegelik toime on isiku väärikuse alandamine ja häiriva, ähvardava, vaenuliku, halvustava, alandava või solvava õhkkonna loomine.

 
Põhiseaduskomisjoni ettepanekul muudeti ka kohaliku omavalitsuse korralduse seadust ning kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadust. Seadusmuudatustega täpsustatakse kompensatsioonimandaatide saamise korda mitmeringkonnalistes omavalitsustes, mis aitab vältida segadusi valituks osutunud isikute selgitamisel.
 
Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduses seadustatakse üle 300 000 elanikuga linnas valimiskord puhuks, kui Tallinnas pole enam linnaosasid. Praegu kehtiv seadus kohustab valmisringkonnad moodustama linnaosade kaupa, arvestades, et iga linnaosa oleks üks valimisringkond. Seadusmuudatusega luuakse tulevikus võimalus linnaosasid kaotada, kuid määratakse protseduur, kuidas sel puhul moodustatakse valmisringkonnad. Seadus arvestab ka juhuga, kui tulevikus toimub kohalike omavalitsuste üksuste ühinemine. Käesolev seadus jõustub 10. päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist. Seaduse § 1 punkt 21 jõustub 2009. aasta 15. augustil ning §-d 4 ja 5 jõustuvad järgmisel päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist. Seaduse vastu hääletas 27 Riigikogu liiget, erapooletuks ei jäänud keegi.

Kell 17 alanud istung lõppes 20.37.

 

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside