Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis vastu kaks seadust: 

95 poolthäälega võeti vastu Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni, Eesti Reformierakonna fraktsiooni ning põhiseaduskomisjoni algatatud Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seadus (524 SE & 341 SE), mis taastab Euroopa Parlamendi valimistel lahtised nimekirjad, milles kandidaatidele antud individuaalne häälte arv määrab kandidaatide lõpliku järjestuse.
 
92 poolthäälega võeti vastu maaelukomisjoni algatatud Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seadus (646 SE), mis on tehnilist laadi. 30. novembril 2009 võttis Euroopa Komisjon vastu uue rakendusmääruse, millega kehtestatakse nõukogu vastava määruse üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses põllumajandustootjate otsetoetuskavade alusel makstavate toetuste nõuetele vastavusega, ümbersuunamisega ning ühtse haldus- ja kontrollisüsteemiga ning vastava määruse üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses veinisektori toetuskavade alusel makstavate toetuste nõuetele vastavusega. See määrus asendas alates 1. jaanuarist 2010 komisjoni varasemat määrust. Seaduse eesmärgiks on Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses asendada viited komisjoni määrusele.
 
Riigikogu lõpetas kahe eelnõu teise lugemise:
 
Valitsuse algatatud karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (640 SE) eesmärk on ära hoida täiskasvanu ja lapseealise suhtluse arenemine füüsiliseks seksuaalseks suhteks ning ennetada seeläbi lapseealiste seksuaalset kuritarvitamist. Eelnõu täiendab regulatsiooni, mis seotud alaealiste võimaliku ärakasutamisega pornograafilise või erootilise sisuga teoste loomisel, alaealiste kasutamisel modellina või näitlejana pornograafilise või erootilise etteaste esitamisel, samuti pornograafilise või erootilise pildi, filmi või muu teose valmistamisel, nähes selle eest ette rahatrahvi või kuni viieaastase vanglakaristuse.
 
Erakond Eestimaa Rohelised fraktsiooni algatatud pakendiseaduse muutmise seaduse eelnõu (594 SE) eesmärk on tagada pakendiettevõtjate valitsev mõju taaskasutusorganisatsiooni üle ning vältida nende sattumist jäätmekäitlejate kontrolli alla ning sellega kaasnevat võimalikku hinnatõusu. Keskkonnakomisjon ei toetanud eelnõule teiseks lugemiseks esitatud muudatusettepanekut, millega pandipakendisüsteemiga liitumine muutuks vabatahtlikuks. Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon tegi ettepaneku eelnõu teine lugemine katkestada. Hääletus: 39 poolt, 49 vastu. Ettepanek ei leidnud toetust.
 
Riigikogu lõpetas valitsuse algatatud tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja asjaõigusseaduse muutmise seaduse eelnõu (657 SE) esimese lugemise. Eelnõuga muudetakse hagihinna määramise aluseid või seatakse hagi hinnale piirmäärad: kaasomandi lõpetamise ja asja jagamise hagis; ühisvara jagamise hagis ja juriidilise isiku otsuse kehtetuks tunnistamise ja otsuse tühisuse tunnustamise hagis. Eelnõuga täiendatakse hagita menetluses menetluskulude jaotamise regulatsiooni kohtutäituri otsuste peale kaebuse ja notari ametitoimingu tegemise taotluse läbivaatamisel ning täiendatakse menetlusabi andmise regulatsiooni. Samuti täiendatakse asjaõigusseaduses koormatud kinnisasja omaniku nõudel hüpoteegi lõpetamise ja omanikuhüpoteegiks muutmise regulatsiooni.
 
Infotunnis vastas peaministri ülesannetes olev haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas Peeter Kreitzbergi esitatud küsimusele koolieelse lasteasutuse seaduse kohta. Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts vastas Lembit Kaljuvee esitatud küsimusele energeetika ja Mai Treiali esitatud küsimusele tööturupoliitika kohta. Justiitsminister Rein Lang vastas Mark Soosaare esitatud küsimusele raskete kuritegude aegumise kohta.
 
Istungi stenogramm on internetis siin:
 
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside