Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu lõpetas õiguskomisjoni algatatud karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (225 SE) esimese lugemise. Eelnõu eesmärgiks on muuta süstemaatiline pisivargus kuriteoks. Muudatuse kohaselt karistatakse süstemaatilise varguse eest rahatrahvi või kuni viieaastase vangistusega. Praegu kehtivad seadusesätted käsitlevad pisivargusi väärteona. Eelnõu on suunatud korduvaid pisivargusi tahtlikult toimepanevate isikute käitumise mõjutamiseks, kelle tegevus on ühiskonnale ja kaaskodanikele ohuks. Eelkõige soovitakse tõkestada poevargusi. Eelnõu suunati teisele lugemisele.

 

Lõpetati kultuurikomisjoni algatatud elektroonilise side seaduse § 90 muutmise seaduse eelnõu (261 SE) esimene lugemine. Seadusmuudatustega soovitakse kehtestada kõikide tarbijate võrdne kohtlemine. Lõppkasutajale luuakse võimalus, et Eesti avalik-õigusliku ringhäälinguorganisatsiooni televisioonisaated ja -programmid on kättesaadavad peale kaabellevivõrkude ka teistes sidevõrkudes. Eelnõu suunati teisele lugemisele.

Lõpetati Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (209 SE) esimene lugemine. Eelnõu eesmärk on arstide puuduse leevendamine andes arstiõppe viimaste kursuste üliõpilastele õiguse töötada abiarstina eriarsti juhendamisel ja vastutusel. Eelnõu suunati teisele lugemisele.

3. juuni 2008

Riigikogu pressitalitus

 

 

Tagasiside