Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

  
Põhiseaduskomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lõpetati Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Eesti Keskerakonna fraktsiooni ja Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni algatatud Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (937 SE) esimene lugemine. Seadusmuudatuse eesmärgiks on viia Euroopa Parlamendi valimine läbi kandidaatide suletud nimekirjade meetodil. Eelnõu kohaselt annaksid valijad Euroopa Parlamendi valimisel oma hääle kas erakonnale (mitte aga tema kandidaatide nimekirjas olevatele konkreetsetele kandidaatidele) või üksikkandidaadile. Kuna hääli saab erakonna kandidaatide nimekiri tervikuna, ei nähta eelnõus ette ka kandidaatide nimekirjas olevate kandidaatide ümberreastamist vastavalt saadud häälte arvule. Valituks osutuvad kandidaadid vastavalt erakonna määratud järjestusele ning nimekirja poolt saavutatud mandaatide arvule. Riigikogu ei toetanud Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni, Res Publica fraktsiooni ja Isamaaliidu fraktsiooni ettepanekut eelnõu esimest lugemist mitte lõpetada.
 
Põhiseaduskomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lükati esimesel lugemisel tagasi Isamaaliidu fraktsiooni ja Res Publica fraktsiooni algatatud kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse, Riigikogu valimise seaduse ja Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (934 SE). Ettepaneku poolt hääletas 55 ja vastu 31 Riigikogu liiget. Eelnõu langes menetlusest välja.
 
Põhiseaduskomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lükati esimesel lugemisel tagasi Res Publica fraktsiooni ja Isamaaliidu fraktsiooni algatatud korruptsioonivastase seaduse § 19 muutmise seaduse eelnõu (890 SE). Ettepaneku poolt hääletas 48 ja vastu 35 Riigikogu liiget. Eelnõu langes menetlusest välja.
 
Keskerakonna fraktsiooni ettepanekul hääletati esimesel lugemisel menetlusest välja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni ning Riigikogu liikmete Peeter Kreitzbergi, Mark Soosaare ja Sven Mikseri algatatud koolieelse lasteasutuse seaduse, kutseõppeasutuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (938 SE). Ettepaneku poolt hääletas 46 ja vastu 18 Riigikogu liiget. 
 
Rahanduskomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lükati esimesel lugemisel tagasi Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud tulumaksuseaduse muutmise ja täiendamise seaduse eelnõu (922 SE). Ettepaneku poolt hääletas 51 ja vastu 19 Riigikogu liiget. Eelnõu langes menetlusest välja.
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside