Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu kiitis neljapäevasel istungil heaks seaduse, mille kohaselt on võimalik kohtulike registrite andmete ja toimikudokumentidega tutvuda ning neist väljatrükke saada vaid notaribüroos või elektrooniliselt vastava veebilehe kaudu.

Kohtulikud registrid on kinnistusraamat, laevakinnistusraamat, abieluvararegister ning äriregister, mittetulundusühingute ja sihtasutuste register ja kommertspandiregister.

Seaduse eesmärk on suurendada e-teenuste kasutatavust ning vähendada registripidaja töökoormust ja registrite majandamiskulusid.

Valitsuse algatatud äriseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (384 SE) vastuvõtmise poolt oli 80 Riigikogu liiget.

Notarite Koda peab tagama võimaluse äri- ja avalike toimikutega tasuta tutvuda ühes notaribüroos Harju, Tartu, Pärnu ja Ida-Viru maakonnas. Suletakse kodanike vastuvõtt Tartu Maakohtu kinnistus- ja registriosakonna kantseleides ning suunatakse nad kasutama e-teenust. Endiselt on võimalik näha endaga seotud äriühingute, mittetulundusühingute või sihtasutuste andmeid ja dokumente äriregistri teabesüsteemist. Samuti on tasuta kättesaadav iga äriühingu, mittetulundusühingu või sihtasutuse registrikaart, millelt on nähtavad kõik äriregistrisse või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantavad andmed. Kinnistusraamatu puhul näeb kinnisasja omanik samuti endaga seotud andmeid ja dokumente tasuta.

Statistika kohaselt on juba praegu e-teenuste kasutatavus ligikaudu kümme korda suurem kui kohapealne teenuste kasutamine. Kinnitatud väljatrükke võeti 2015. aastal kinnistusosakonnast 343 ja registriosakonnast 2145. Suurima mahu moodustavad äriregistri registrikaardi väljatrükid, mida 2015. aasta andmetel soovisid 90 protsendil juriidilised isikud.

Riigikogu viis seadusesse ka muudatuse, mille kohaselt kõikidel juhtudel, kui abikaasade varasuhetele kohaldub Eesti õigus ja kui abikaasad ei ole varasuhte valikut teinud, siis kohaldub varaühisuse varasuhe.

Seadus jõustub tänavu 1. juulil, välja arvatud raamatupidamisseaduse ning korteriomandi- ja korteriühistuseaduse muudatused jõustuvad järgmise aasta 1. jaanuaril. Notari tasu seaduses sätestatud kinnistus- või registritoimikuga või abieluvararegistri dokumentidega tutvumise võimaldamine jõustub 2018. aasta 1. märtsil.

Riigikogu võttis vastu veel ühe seaduse:

Riigikogu kiitis 67 poolthäälega (6 vastu, 1 erapooletu) heaks valitsuse algatatud julgeolekuasutuste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (383 SE).

Seadus korrastab julgeolekuasutuste ülesannete täitmiseks vajalike variandmete ja konspiratsioonivõtete regulatsiooni, et tõhustada julgeolekuasutuste tööd. Julgeolekuasutuste seadus jõustus 2001. aastal ning vajab kaasajastamist, sest kehtiva seaduse kohatine ebaselgus takistab julgeolekuasutuste tegevust.

Näiteks ei ole praktikas rakendatav konspiratsioonivõte, kus julgeolekuasutus peab oma ülesannete täitmiseks kasutama variettevõtet. Kehtiva korra kohaselt peab äriühingu asutamiseks minister esitama äriregistrile avalduse, mis omakorda välistab varjatuse. Seadus näeb ette variettevõtte asutamise või julgeoleku vajadustest lähtuv ettevõtte osaluse soetamise julgeolekuasutuse juhi otsusega.

Seadus jõustub tänavu 1. juulil.

Läbirääkimistel Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni (EKRE) nimel sõna võtnud Martin Helme märkis, et EKRE fraktsioon ei toeta seaduse vastuvõtmist.

Istungi stenogramm

Riigikogu istungite videosalvestisi saab vaadata https://www.youtube.com/riigikogu

(NB! Salvestis jõuab veebi viivitusega).

Riigikogu pressiteenistus
Kati Varblane
T: 631 6353, 516 9152
[email protected]
Päringud: [email protected]

 

Tagasiside