Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis 72 poolthäälega vastu valitsuse algatatud Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse (348 SE), mille kohaselt makstakse põllumajandustootjatele 2013. aastal üleminekutoetust vastavalt 2012. aastal kehtinud otsetoetuste tingimustele. Seadusega soovitakse hoida ära põllumajandustootjate majandusliku olukorra halvenemine ja konkurentsivõime vähenemine käesoleval aastal, mille tingiks täiendavate otsetoetuste kadumine ilma üleminekutoetuse rakendumiseta. Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadust täiendati üleminekutoetuste andmiseks vajalike alustega. Üleminekutoetuse suhtes kohaldatakse kõiki 2012. aastal täiendavate otsetoetuste kohta sätestatut. Selle rakendamisega ei kaasne sisulisi muudatusi toetuse saamise nõuetes ja menetluses. Seadus jõustub 28. veebruaril 2013. 

Läbirääkimistel võtsid sõna Aivar Kokk, Meelis Mälberg ja Ester Tuiksoo.           

Istungi stenogramm. 

Riigikogu pressitalitus

 

 

Tagasiside