Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis 75 poolthäälega vastu valitsuse algatatud punase risti nimetuse ja embleemi seaduse (795 SE), mis sätestab siseriiklikud tingimused punase risti nimetuse ja embleemi kasutamiseks, samuti sätestab vastutuse punase risti nimetuse ja embleemi ning punase poolkuu nimetuse ja embleemi ning punase lõvi ja päikese nimetuse ja embleemi väärkasutuse eest.

Riigikogu lõpetas nelja eelnõu teise lugemise:

valitsuse algatatud asjaõigusseaduse rakendamise seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (823 SE);

õiguskomisjoni algatatud prokuratuuriseaduse, karistusseadustiku, väärteomenetluse seadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja infoühiskonna teenuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (791 SE);

valitsuse algatatud postiseaduse eelnõu (815 SE);

valitsuse algatatud kaitseväeteenistuse seaduse § 160 muutmise seaduse eelnõu (843 SE).

Õiguskomisjoni algatatud karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (599 SE) teine lugemine katkestati juhtivkomisjoni ettepanekul.

Riigikogu lõpetas kahe eelnõu esimese lugemise:

valitsuse algatatud kemikaaliseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (855 SE);

valitsuse algatatud tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse, hasartmängumaksu seaduse ja krediidiasutuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (863 SE).

Riigikogu infotunnis vastas keskkonnaminister Villu Reiljan küsimustele ebaseadusliku söeterminali, Muuga sadama reostuse, uute põlevkivikaevanduste avamise ja keskkonnaministri tegevusala kohta. Justiitsminister Rein Lang vastas küsimusele põhiseadusliku korra kohta. Kultuuriminister Raivo Palmaru vastas küsimustele kultuuriürituste pileti käibemaksu ja rahvusringhäälingu kohta.

Infotunnis esitatud küsimused ja nendele antud vastused ning Riigikogu istungi stenogramm on internetis aadressil: http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/stenograms.form

Riigikogu pressitalitus

Gunnar Paal , 6316351

Tagasiside