Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu istungi alguses esines kõnega Briti parlamendi alamkoja esimees John Bercow. 

Riigikogu võttis vastu kaks seadust

88 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seadus (567 SE), millega luuakse psühhoaktiivsete ainete varajase hoiatuse infosüsteemi andmekogu VAHIS. Selle eesmärk on tugevdada kontrolli turule tulevate või turul olevate narkootiliste ja psühhotroopsete ainete käitlemise üle ning tagada võimalike kuritarvituste korral kiire riigipoolne sekkumine. Varajase hoiatuse infosüsteemi eesmärk on vahetada infot süsteemis osalevate asutuste vahel, jälgida uute taoliste ainete turule tulekut ning teha ettepanekuid uue aine lisamiseks narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirja ja muude kontrollimeetmete rakendamiseks. Seoses seadusemuudatusega hakkavad Tervise Arengu Instituudi, Politsei- ja Piirivalveameti, Maksu- ja Tolliameti, Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi ja Ravimiameti ametnikud kasutama VAHIS-es olevaid andmeid eesmärgiga tõkestada uute psühhoaktiivsete ainete sattumist turule, uimastivastaseks võitlemiseks ning rahvusvaheliste ja riigisiseste kohustuste täitmiseks vajalike ülevaadete ja analüüside tegemiseks.           

81 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud elektrituruseaduse, korrakaitseseaduse muutmise ja rakendamise seaduse ning maagaasiseaduse muutmise seadus (557 SE), millega harmoneeritakse täpsemalt Euroopa Liidu (EL) elektri siseturu direktiiv. Põhivõrguettevõtjale antakse võimalus moodustada ühisettevõtja teises liikmesriigis sertifitseeritud põhivõrguettevõtjaga, mis laiendab põhivõrguettevõtja tegevusvabadust ning võimaldab ühisettevõtja luua ka sertifitseeritud sõltumatu süsteemihalduri või sertifitseeritud sõltumatu põhivõrguettevõtjaga, kes kuuluvad ühte kontserni tootmise või müügiga tegeleva ettevõtjaga. Sätestatakse, et tootmise ja müügiga tegelev ettevõtja ei tohi omada valitsevat mõju teises liikmesriigis tegutseva põhivõrguettevõtja üle, kui selles teises riigis kohaldatakse põhivõrguettevõtja suhtes omandilise eraldamise nõuet tootmise ja müügiga tegelevast ettevõtjast. Sellega tagatakse tootmise ja müügiga tegeleva ettevõtja kindel eraldatus põhivõrguettevõtjast ning välditakse huvide konflikti ülekandetegevuse ning tootmise ja müügi vahel. Luuakse ka energia hulgimüügituru andmekogu, mille vastutavaks töötlejaks on EL-i vastava määruse kohaselt riiklik reguleeriv asutus, milleks Eestis on konkurentsiamet.           

Riigikogu lükkas esimesel lugemisel tagasi Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõu (592 SE), millega sooviti karmistada finantsteenuste reklaami piiranguid lähtudes vastutustundliku laenamise põhimõtte eesmärgist. Hääletus: 43 poolt, 34 vastu. 

Fotod külalise esinemisest:

Istungi stenogramm:  

Riigikogu pressiteenistus 

 

Tagasiside