Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis 76 poolthäälega vastu seaduse, millega viiakse Eesti õigusruum kooskõlla maksustamise valdkonnas toimunud rahvusvaheliste arengutega piiriüleses automaatses teabevahetuses.

Valitsuse algatatud maksualase teabevahetuse seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seadusega (145 SE) pannakse maksuhalduritele kohustus vahetada omavahel teavet teise riigi maksuresidentide finantskontode kohta, mis vähendab võimalusi varjata oma residentsuse riigi maksuhalduri eest tulusid välisriigis asuvas finantsasutuses.

Eesti toetab Euroopa Liidu eesmärki takistada maksudest kõrvalehoidumist finantskontode maksualase teabe automaatse vahetamisega. Automaatse teabevahetuse all peetakse silmas süstemaatilist ja perioodilist kindlaksmääratud teabe vahetamist maksumaksja tuluallikate kohta, näiteks dividend, intress, palgatulu ja pension.

Riigikogu katkestas sotsiaalkomisjoni ettepanekul valitsuse algatatud tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (118 SE) teise lugemise. Uus muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on 3. veebruar.

Sotsiaalkomisjoni poolne ettekandja Vilja Toomast põhjendas, et õigusloome selguse huvides on vaja veel vaadata üle paar muudatusettepanekut, mis puudutavad eristuva maitse ja lõhnaga sigarettide turustamist.

Riigikogu liikmete küsimustele vastates ütles Toomast, et Euroopa Liidu direktiiviga keelatakse alates 2020. aastast sigaretid ja sigarettideks keeratavad tubakatooted, mis sisaldavad tubakast erinevat ainet, mille müügimaht on üle kolme protsendi Euroopa Liidu turul. Toomast viitas Eesti Tubakatootjate Assotsiatsioonile ja ütles, et Eesti puhul tähendab see mentooliga maitsestatud tubakatooteid, mille müügimaht on meil 17 protsenti.

Eelnõuga ühtlustatakse EL-i liikmesriikides tubakatoodete ja tubakatootega seonduvate toodete pakendamise ja märgistamise nõuded. Tubakatoodete pakendamise ja märgistamise nõuded karmistuvad.

Sigarettide ja suitsetamistubaka müügipakendid tuleb alates 20. maist 2016 märgistada uute pilt- ja teksthoiatustega. Pakendil peab olema viide www.tubakainfo.ee, kust leiab abi suitsetamisest loobumisele. Eelnõu kohaselt keelatakse alates 2017. aastast hoonetes asuvad ilma seinteta suitsetamisalad.

Riigikogu lõpetas valitsuse algatatud atmosfääriõhu kaitse seaduse eelnõu (165 SE) esimese lugemise. Eelnõu korrastab ja struktureerib kohati ümber atmosfääriõhu kaitsega seotud normid, ühtlustatakse lubade menetlemist ja aruandlust. Varasemaga võrreldes lihtsustatakse omavahel seotud lokaalsete ja rahvusvaheliste nõuete rakendamist ja kontrolli. Seaduse väljatöötamisel on arvestatud olemasolevat praktikat, samuti vajadust viia seadus kooskõlla direktiividega. Eelnõu seadusena jõustumisel asendatakse praegu kehtiv välisõhu kaitse seadus.

Istungi stenogramm.

Riigikogu istungite videosalvestisi saab vaadata https://www.youtube.com/riigikogu

(NB! Salvestis jõuab veebi viivitusega).

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
6316356; 515 3903
[email protected]
Päringud: [email protected]

 

Tagasiside