Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis 88 poolthäälega vastu valitsuse algatatud tööstusdisainilahenduste rahvusvahelise registreerimise Haagi kokkuleppe Genfi redaktsiooni ratifitseerimise seaduse ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse (100 SE). Seaduse jõustumisel avaneb võimalus esitada Ülemaailmse Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni (WIPO) Rahvusvahelisele Büroole tööstusdisainilahenduse rahvusvahelise registreerimise taotlusi ka Patendiameti kaudu. Käesoleva seaduse §-d 2 ja 3 jõustuvad kolme kuu möödumisel päevast, millal WIPO peadirektor on tööstusdisainilahenduste rahvusvahelise registreerimise Haagi kokkuleppe Genfi redaktsiooni ratifitseerimise seaduse § 2 punktis 1 tehtud deklaratsiooni tagasivõtmise teate kätte saanud. Seaduse vastu hääletas 1 Riigikogu liige, erapooletuks ei jäänud keegi.

Riigikogu võttis 81 poolthäälega vastu valitsuse algatatud Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse tulenevalt valitsusasutuste ühendamisest (125 SE). Seadusmuudatustega korraldatakse ümber ning ühendatakse Energiaturu Inspektsioon, Konkurentsiamet, Raudteeinspektsioon, Sideamet ja Tehnilise Järelevalve Inspektsioon alates 2008. aasta 1. jaanuarist kaheks ametiks – Tehnilise Järelevalve Ametiks ja Konkurentsiametiks. Käesoleva seaduse § 1 punkt 3 jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval. Seaduse vastu ei hääletanud ega erapooletuks jäänud keegi.

Põhiseaduskomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lükati esimesel lugemisel tagasi Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud kodakondsuse seaduse § 9 muutmise seaduse eelnõu (113 SE). Komisjoni ettepaneku poolt hääletas 50 ja vastu 24 Riigikogu liiget, erapooletuks ei jäänud keegi. Seega langes eelnõu menetlusest välja.

Põhiseaduskomisjonis kui juhtivkomisjoni ettepanekul lükati esimesel lugemisel tagasi Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud kodakondsuse seaduse § 5 muutmise seaduse eelnõu (126 SE). Komisjoni ettepaneku poolt hääletas 47 ja vastu 25 Riigikogu liiget, erapooletuks ei jäänud keegi. Eelnõu langes menetlusest välja.

 

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside