Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis 77 poolthäälega vastu valitsuse algatatud kaubandusliku meresõidu seaduse ja meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse (82 SE). Seadusega viiakse siseriiklik õigus kooskõlla Euroopa Parlamendi ja nõukogu vastava direktiiviga, mis sätestab laevaomanike vastutuskindlustuse merinõuete korral. Direktiiv on osa nn kolmandast meresõiduohutuse paketist ja selle peamine eesmärk on paremini tagada õnnetusega põhjustatud kahjude katmist, tugevdades selleks kahjutasude maksmisega seotud nõudeid. Seadus jõustub 2012. aasta 1. jaanuaril.

78 poolthäälega võeti vastu majanduskomisjoni algatatud Eesti Arengufondi seaduse muutmise seadus (102 SE). Seaduse eesmärk on allutada riskikapitali valitsemisega seotud Arengufondi tegevus investeerimisfondide seaduse nõuetele ja võimaldada riigil omandada Arengufondi poolt asutatud riskikapitalifondi osakuid või aktsiaid. Lisaks sellele muudetakse Arengufondi tegevuskulude, sealhulgas arenguseire finantseerimise põhimõtteid ja täpsustatakse seoses arenguseirega läbiviidavate toimingute sisu.
 
65 poolthäälega võeti vastu valitsuse esitatud otsus Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamise kohta Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahutagamismissioonil Kosovos (118 OE). Otsusega pikendatakse kuni kolme kaitseväelase kasutamise tähtaega NATO juhitud Kosovo rahutagamisjõudude (KFOR – Kosovo Force) koosseisus kuni 2012. aasta 31. detsembrini.
 
69 poolhäälega võeti vastu valitsuse esitatud otsus Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamise kohta Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel rahutagamismissioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias (121 OE). Otsusega pikendatakse kuni kolme kaitseväelase kasutamise tähtaega ÜRO juhitaval rahutagamismissioonil (UNTSO – United Nations Truce Supervision Organization) Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias kuni 2012. aasta 31. detsembrini.
 
70 poolthäälega võeti vastu valitsuse esitatud otsus Eesti Vabariigi osaluse suurendamise kohta Rahvusvahelises Rekonstruktsiooni- ja Arengupangas (125 OE). Otsusega suurendatakse Eesti Vabariigi osalust Rahvusvahelises Rekonstruktsiooni- ja Arengupangas 247 aktsia ulatuses. Viimasest tulenevalt tehakse alates 2012. aastast nelja aasta jooksul sissemaksed nimetatud panga aktsiakapitali 1 787 810,70 USD ulatuses. Panga kapitali suurendamise eesmärk on reageerida klientide suurenenud laenuvajadustele majandus- ning finantskriisi järgselt, mil erakapitalivood on mitmekordselt kahanenud, tagades samaaegselt panga finantstugevuse püsimise. Eesti toetab panga kapitali suurendamise otsust, kuna see on kooskõlas Eesti huvidega.
 
65 poolthäälega võeti vastu kultuurikomisjoni esitatud otsus Riigikogu liikmest Eesti Rahvusraamatukogu nõukogu liikme nimetamise kohta (142 OE). Otsuse kohaselt nimetati omal soovil nõukogust tagasi astunud Riigikogu liikme Jaak Alliku asemel Eesti Rahvusraamatukogu nõukogu liikmeks Riigikogu liige Mart Meri.
 
68 poolthäälega võeti vastu kultuurikomisjoni esitatud otsus Riigikogu liikmest Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikme nimetamise kohta (143 OE). Otsuse kohaselt saab meie hulgast lahkunud Peeter Kreitzbergi asemel Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikmeks Riigikogu liige Jaak Allik. Otsuse vastu hääletas 1 ja erapooletuks jäi samuti 1 Riigikogu liige.
 
Rahanduskomisjoni ettepanekul lõpetati valitsuse algatatud Rahvusvahelise Valuutafondi liikmeks olekuga seotud õigusaktide muutmise seaduse eelnõu (132 SE) teine lugemine. Eelnõu eesmärk on anda Eesti Vabariigi IMFi liikmeks olekuga võetud varalised kohustused üle Eesti Pangale. Samuti soovitakse eelnõuga täpsustada Eesti Panga õigusi ja kohustusi Eesti Vabariigi esindamisel IMFis. Eelnõu suunati kolmandale lugemisele.
 
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside