Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis 77 poolthäälega vastu põhiseaduskomisjoni algatatud erakonnaseaduse § 5 muutmise seaduse (569 SE). Seadusmuudatuse kohaselt võib erakonna liikmeks olla ka vähemalt 18-aastane teovõimeline Euroopa Liidu kodanik, kes ei ole Eesti kodanik, kuid kes elab püsivalt Eestis. Üheaegselt võib kuuluda ainult ühte Eestis registreeritud erakonda. Seaduse vastu ei hääletanud ega erapooletuks jäänud keegi.

Riigikogu võttis 82 poolthäälega vastu valitsuse algatatud rahuaja riigikaitse seaduse ja riigisaladuse seaduse muutmise seaduse (996 SE). Rahuaja riigikaitse seadust täiendati uue paragrahviga, mis sätestab tsiviilsõiduki tekitatud ohu korral kaitseväe ja Kaitseliidu relvastatud jõu kasutamise otsustamise ja korra. Tsiviilõhusõiduki vastu tohib relvastatud jõudu kasutada vaid juhul, kui ühegi teise vahendiga pole võimalik Eesti Vabariigi vastu suunatud relvastatud rünnet ära hoida ja tingimusel, et relvastatud jõu kasutamisega kaasnev kahju on oluliselt väiksem kui ründega võimalik kaasnev kahju. Riigisaladuse seaduse kohaselt salastatakse valitsuse kehtestatud kaitseväe ja Kaitseliidu relvastatud jõu kasutamise reegleid, mis määratlevad tsiviilsõiduki tekitatava ohu ja sellele ohule reageerimise protseduuri, sisaldav teave 10 aastaks. Seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval. Seaduse vastu ei hääletanud ega erapooletuks jäänud keegi.

Lõpetati Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni, Res Publica fraktsiooni ja Isamaaliidu fraktsiooni algatatud keelatud rajatise kõrvaldamise seaduse eelnõu (1000 SE) esimene lugemine.

Tööaja lõppemise tõttu jäi pooleli Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni, Res Publica fraktsiooni ja Isamaaliidu fraktsiooni algatatud sõjahaudade kaitse seaduse eelnõu (1001 SE) esimene lugemine. Arutelu jätkub teisipäeval, 14. novembril kell 10 algaval istungil.

Seaduse algatajatena võtsid Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon ja Riigikogu liikmed Peeter Kreitzberg ning Mark Soosaar tagasi planeerimisseaduse, ehitusseaduse, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (943 SE).

Sotsiaalkomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lükkas Riigikogu esimesel lugemisel tagasi Res Publica fraktsiooni ja isamaaliidu fraktsiooni algatatud lapsele elatise tagamise seaduse eelnõu (924 SE). Tagasilükkamise poolt hääletas 43 ja vastu 30 Riigikogu liiget, erapooletuks ei jäänud keegi.

Stenogrammi leiad aadressilt: http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/stenograms.form

Riigikogu pressitalitus
 

 

 

Tagasiside