Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu liige Jüri Tamm andis Riigikogu ees ametivande.

Riigikogu võttis 82 poolthäälega vastu valitsuse algatatud piirivalveteenistuse seaduse muutmise seaduse (95 SE). Seaduse sätestab selgemini piirivalveauastmete andmise korra. Samuti viiakse seadusesse mõned täpsustava iseloomuga muudatused. Seadus jõustub 2007. aasta 29. oktoobril.

Riigikogu võttis 80 poolthäälega vastu valitsuse algatatud tarbijakaitseseaduse ja võlaõigusseaduse muutmise seaduse (28 SE). Seadusega võetakse üle EL direktiiv, mis käsitleb ettevõtja ja tarbija vaheliste tehingutega seotud ebaausaid kaubandustavasid. Direktiiv annab ebaausa kaubandustava üldise määratluse, kehtestab reeglid, mille alusel hinnata, kas kaubandustava on ebaaus, ning sätestab tarbijate suhtes ebaausate kaubandustavade kasutamise keelu. Eesmärgiks on aidata kaasa siseturu toimimisele ja muuta piiriülene kauplemine ettevõtjale lihtsamaks ning ühtlustada liikmesriikide tarbijakaitse taset ja muuta tarbijate õigused selgemaks. Seadus jõustub 2007. aasta 12. detsembril.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside