Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigihalduse minister Jaak Aab andis täna Riigikogule ülevaate avaliku teenistuse 2016. aasta aruandest.

Minister tõi oma ettekandes välja, et 2016. aastal töötas avalikus sektoris tervikuna täistööajale taandatuna 132 900 töötajat, kellest ligikaudu 88 protsenti oli ametis valitsussektoris ja 12 protsenti muus avalikus sektoris.

Aab märkis, et 2016. aastal vähenes valitsussektori töötajate arv oluliselt kiirema tempoga kui Eesti tööealine elanikkond – kokku 1519 töötaja võrra ehk 1,3 protsenti.

Minister rääkis, et valitsussektori tööjõukulu kasvas 2016. aastal 5,5 protsenti ning valitsussektori keskmise palga kasv oli Eesti keskmise palga kasvust 0,5 protsendi võrra aeglasem. Minister rääkis veel, et Eesti tööturul on palkade erinevus eri tegevusvaldkondade vahel üsna suur. Ta märkis, et ka maakonniti on palgatasemed erinevad.

Aabi sõnul on tasakaalustatud avaliku teenistuse töötajaskond, kus naisi on 56 protsenti ja mehi 44 protsenti. Minister tõi välja, et sarnaselt üldise tööjõuvananemisega on avaliku teenistuse keskmine iga vaikselt tõusutrendis – 2016. aastal oli avalike teenistujate keskmine vanus 43,4 aastat.

Minister peatus oma kõnes veel soolise palgalõhe, personalivoolavuse ning koolitus- ja arendustegevuste teemadel.

Läbirääkimistel võtsid sõna Külliki Kübarsepp Vabaerakonna fraktsioonist, Arto Aas Reformierakonna fraktsioonist, Ivari Padar Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioonist ja Helmut Hallemaa Keskerakonna fraktsioonist.

Riigikogu võttis vastu ühe otsuse:

Keskkonnakomisjoni esitatud Riigikogu otsus “Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine” (506 OE) näeb ette kutsuda nõukogust tagasi Kalle Muuli ja nimetada nõukogu liikmeks Riigikogu liige Andres Metsoja.

Otsuse poolt hääletas 73 saadikut, vastu oli 1 saadik ja erapooletuid saadikuid oli 2.

Riigikogus läbis esimese lugemise üks eelnõu:

Valitsuse algatatud autoveoseaduse eelnõuga (488 SE) kehtestatakse autoveoseaduse uus terviktekst, kuna seaduse muudatused on läbivad. Seadus reguleerib autovedude korraldamist ja kehtestab nõuded autovedusid korraldavatele ja seotud isikutele.

Eelnõuga kaob autojuhil kohustus kanda riigisisestel veosevedudel kaasas veo õigust tõendavaid dokumente. Autojuhil peab kaasas olema isikut tõendav dokument, et andmeid saaks andmebaasist kontrollida, veose saatedokumendid võivad edaspidi olla elektroonilised.

Eelnõuga suurendatakse vedaja vastutust. Vedaja korraldab oma veotegevust autojuhtide kaudu, mistõttu on autoveoalased rikkumised, mille eest on karistatud autojuhti, käsitletavad vedaja rikkumistena. Muudatused aitavad kindlustada liiklus- ja veoseohutust, kuna vedaja hakkab otseselt tema korraldatud veoseveol toime pandud rikkumise eest vastutama.

Eelnõuga luuakse veose saatja väärteomenetluslik vastutus. Täna vastutab väärteomenetluse mõttes saatjapoolse veose nõuete rikkumise eest autojuht või vedaja. Eelnõu kohaselt võib veose saatja vastutada ka veose saatedokumentide täitmise ning veose sõidukile paigutamise, kinnitamise või katmisega seotud nõuete rikkumise eest. Juhul kui veose saatja ja vedaja on eelnevalt kokku leppinud, et vedaja selle eest ei vastuta.

Politsei võib taotleda väärteomenetluse raames aresti autojuhile, kui ta on jätnud korduvalt eelnevate raskete autoveoalaste õigusrikkumiste eest määratud rahatrahvid tasumata ning on toime pannud uue raske autoveoalase rikkumise. Tegu on täiendava meetmega, mis on oluline eelkõige välisriikide autojuhtide osas, kuna praktikas on selgunud, et suur osa trahvidest jäetakse tasumata ning täitemenetlus neile ei kohaldu.

Autojuhi ameti- ja täienduskoolitust korraldavatel õppeasutustel kaob kohustus taotleda HTM-i väljastatava mootorsõidukijuhi koolituse tegevusluba. Nende õppeasutuste lektoritele kehtestatakse perioodiline (iga 5 aasta tagant) täienduskoolituse kohustus.

Riigikogu menetlusest langes välja üks eelnõu:

Reformierakonna fraktsiooni algatatud töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (467 SE) nägi ette erinormi kehtestamist valveaja üldise regulatsiooni suhtes, mis oleks töötajatele ette näinud igapäevase ja iganädalase puhkeaja tegemise kohustuse.

Läbirääkimistel võtsid sõna Eiki Nestor Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioonist ja Valdo Randpere Reformierakonna fraktsioonist.

Juhtivkomisjon tegi ettepaneku eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata. Ettepaneku poolt hääletas 43 saadikut ja vastu oli 28 saadikut. Seega langes eelnõu menetlusest välja.

Istungi stenogramm http://stenogrammid.riigikogu.ee/et/201710101000.

Riigikogu istungite videosalvestisi saab vaadata https://www.youtube.com/riigikogu (NB! Salvestis jõuab veebi viivitusega).

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside