Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu saatis põllumeeste üleminekutoetuste eelnõu lõpphääletusele 

Riigikogu võttis 66 poolthäälega (1 erapooletu) vastu rahanduskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse “Hasartmängumaksust toetuste määramise nõukogu liikme nimetamine” (358 OE), millega arvati nõukogu koosseisust välja kultuuriministeeriumi esindaja Siim Sukles ja tema asemele nimetati nõukogu liikmeks kultuuriministeeriumi kantsler Paavo Nõgene.           

Riigikogu lõpetas valitsuse algatatud Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (348 SE) teise lugemise. Eelnõu kohaselt makstakse põllumajandustootjatele 2013. aastal üleminekutoetust vastavalt 2012. aastal kehtinud otsetoetuste tingimustele. Eelnõuga soovitakse hoida ära põllumajandustootjate majandusliku olukorra halvenemine ja konkurentsivõime vähenemine 2013. aastal, mille tingiks täiendavate otsetoetuste kadumine ilma üleminekutoetuse rakendumiseta. Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadust täiendatakse üleminekutoetuste andmiseks vajalike alustega. Üleminekutoetuse suhtes kohaldatakse kõiki 2012. aastal täiendavate otsetoetuste kohta sätestatut, selle rakendamisega ei kaasne sisulisi muudatusi toetuse saamise nõuetes ja menetluses. Eelnõu saadeti kolmandale lugemisele. 

Põhiseaduskomisjoni ettepanekul lükati esimesel lugemisel tagasi Eesti Keskerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõu (253 OE), millega sooviti valitsusele teha ettepanek töötada välja õiguslikud alused maavalitsuse ümberkorraldamiseks ja maavanema institutsiooni lõpetamiseks. Hääletus: 17 poolt, 57 vastu. Eelnõu langes menetlusest välja.     

Istungi ülevaade. 

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside