Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

 
Kultuurikomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lõpetati Isamaaliidu fraktsiooni ja Res Publica fraktsiooni algatatud keeleseaduse muutmise seaduse eelnõu (902 SE) esimene lugemine. Eelnõu eesmärk on täpsustada eesti keele tasemeeksamite läbiviimist, sätestada keeletunnistuste kehtetuks tunnistamise alused ja kord, ning kehtestada keeleseaduse täitmise üle riiklik järelevalve. Muuhulgas näeb eelnõu ette andmekogu pidamise väljastatud eesti keele oskuse tunnistuste kohta ning sätestatakse keeletunnistuse kehtetuks tunnistamise alused. Eelnõu saadeti teisele lugemisele.
 
Res Publica fraktsiooni ja Isamaaliidu fraktsiooni esitatud otsuse „Ettepanek Vabariigi Valitsusele” eelnõu (942 OE) langes menetlusest välja, kuna otsuse vastu hääletas 46 ja poolt 27 Riigikogu liiget.
Eesti Keskerakonna fraktsiooni ettepanekul lükati esimesel lugemisel tagasi Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni ning Riigikogu liikmete Peeter Kreitzbergi, Sven Mikseri, Mark SoosaarejaLiina Tõnissoni algatatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (929 SE). Ettepaneku poolt hääletas 44 ja vastu 23 Riigikogu liiget. Eelnõu langes menetlusest välja.
 
Istungi stenogrammi leiad aadressilt:
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside