Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Normal
0
21

false
false
false

MicrosoftInternetExplorer4

st1:*{behavior:url(#ieooui) }


/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{
mso-style-parent:””;
font-size:10.0pt;”Times New Roman”;}

Riigikogu võttis 71 poolthäälega vastu valitsuse algatatud Eesti Vabariigi ja Makedoonia Vabariigi vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ratifitseerimise seaduse (440 SE). Eestil on kehtivad topeltmaksustamise vältimise lepingud Soome, Rootsi, Taani, Norra, Läti, Leedu, Poola, Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi, Islandi, Tšehhi, Kanada, Ukraina, Saksamaa, Valgevene, Madalmaade, Itaalia, Prantsusmaa, Iirimaa, Ameerika Ühendriikide, Moldova, Hiina, Kasahstani, Belgia, Austria, Armeenia, Malta, Horvaatia, Šveitsi, Ungari, Portugali, Türgi, Hispaania, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Luksemburgi, Gruusia, Singapuri, Kreeka, Aserbaidžaani ja Bulgaariaga.           

Riigikogu lõpetas valitsuse algatatud tehnilise normi ja standardi seaduse ning halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (415 SE) teise lugemise. Eelnõu eesmärk on tagada EP vastava määruse täitmine. Nimetatud määrus käsitleb vastastikuse tunnustamise põhimõtet kaupade vaba liikumise osas ja sätestab protseduurireeglid kaupade vaba liikumise osas takistuste tegemiseks. Ühtlasi asendab määrus seni kehtivat, kuid reaalsuses mitte toimivat nõukogu otsust, millega kehtestatakse informatsiooni vahetamise kord selliste siseriiklike meetmete suhtes, millega kaldutakse kõrvale ühenduse territooriumil kaupade vaba liikumise põhimõttest. Eelnõu suunati kolmandale lugemisele. 

Riigikogu katkestas valitsuse algatatud sadamaseaduse eelnõu (393 SE) teise lugemise. Eelnõu reguleerib sadamate tekkimise ja tegevusega seonduvaid aspekte: üldine sadamaala laevaliikluse korraldus, sadama turvalisuse tagamine ja keskkonnakaitse nõuded sadamateenuste osutamisel. Eelnõu sätestab väikesadama mõiste. Väikesadamatele luuakse soodsam tegutsemiskeskkond. Eelnõu annab selge regulatsiooni riigi omandis olevatesse veekogudesse sadamaehitiste – kaide ja muude rajatiste – ehitamise võimaldamiseks. Eelnõu kõrvaldab takistuse sadamaehitiste rajamiseks veekogude põhjale. 

Riigikogu lõpetas kolme eelnõu esimese lugemise:           

Valitsuse algatatud liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (427 SE) viib liiklusseaduses autojuhi öötööd puudutava sätte kooskõlla Euroopa Parlamendi ja nõukogu autovedude alase liikuva tegevusega hõivatud isikute tööaja korralduse kohta käiva direktiivi eesmärkidega, mille osas Euroopa Komisjon on algatanud rikkumismenetluse. Eelnõu võimaldab kasutada kaameraid mootorsõidukijuhtide teooria- ja sõidueksami vastuvõtmisel ning sõidukite tehnoülevaatusel ülevaatuspunktides. Samuti on eelnõusse lisatud uus säte, mille kohaselt avalikult kasutatava tee omanikul on õigus ajutiselt või alaliselt piirata või keelata liiklust, et tagada elukeskkonda, liiklejate ohutust, looduskeskkonda või teerajatisi kahjustavate mõjude vähendamist. 

Valitsuse algatatud tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (452 SE) annab ämmaemandatele õiguse osutada ämmaemandusabi teenust iseseisvalt ning likvideerib ämmaemandate senise tegevuspiirangu, kus väljaõppele vastava teenuse iseseisev osutamine ei olnud reguleeritud. Ämmaemandusabi iseseisva teenuse kehtestamine annab naistele võimaluse valida erinevate teenuseosutajate vahel ning valida nende tõekspidamistega sobiv teenus nii raseduse ajal kui ka sünnitusjärgselt.

Valitsuse algatatud biotsiidiseaduse eelnõu (446 SE) eesmärgiks on kaitsta inimeste ja loomade tervist, keskkonda ning vara, kehtestades selleks asjakohased nõuded biotsiididele, nende turustamisele ja kasutamisele.  

Infotunnis vastas rahandusminister Ivari Padar Toomas Vareki esitatud küsimusele majandusliku olukorra, Marek Strandbergi esitatud küsimusele üleilmse finants- ja majanduskriisi asjus Eesti seisukohtade ning Mai Treiali esitatud küsimusele eelarvepoliitika kohta. Siseminister Jüri Pihl vastas Eldar Efendijevi esitatud küsimusele piiriületuse ja Aleksei Lotmani esitatud küsimusele jõuametkondade ning kodanikuühiskonna suhete kohta. Keskkonnaminister Jaanus Tamkivi vastas Mart Jüssi küsimusele hüdroenergia ja vee erikasutuse kohta. 

Istungi stenogramm on internetis siin: 

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside