Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis 69 poolthäälega vastu valitsuse esitatud Riigikogu otsuse „Eesti kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel NATO reageerimisjõudude 12. rotatsiooni koosseisus“ (408 OE), mis näeb ette kasutada Eesti kaitseväge kuni 15 kaitseväelasega vajaduse korral alates otsuse jõustumisest kuni 31. detsembrini 2009 NATO reageerimisjõudude (NATO Response Force) 12. rotatsiooni (NRF-12) koosseisus ÜRO põhikirja VI ja VII peatükis sätestatud rahu- ja julgeoleku säilitamise või taastamise eesmärgil korraldatavas sõjalises operatsioonis ning rahvusvahelise õiguse üldtunnustatud tavade ja põhimõtetega kooskõlas olevas muus sõjalises operatsioonis.             

Riigikogu katkestas valitsuse algatatud tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja võlaõigusseaduse muutmise seaduse eelnõu (365 SE) teise lugemise.                       
Riigikogu lõpetas valitsuse esitatud Riigikogu otsuse „Eesti kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel rahutagamismissioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias“ eelnõu (414 OE) esimese lugemise. Eelnõu näeb ette pikendada alates 21. veebruarist 2009 Riigikogu varasemas otsuses sätestatud Eesti kaitseväe, isikkoosseisuga kuni viis kaitseväelast, kasutamise tähtaega ÜRO poolt juhitaval rahutagamismissioonil (United Nations Truce Supervision Organization – UNTSO) Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias kuni 31. detsembrini 2010.
           
Infotunnis vastas haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas Vilja Savisaare esitatud küsimusele kohalike omavalitsuste tulubaasi ja Ester Tuiksoo esitatud küsimusele hariduse rahastamise kohta. Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts vastas Aleksei Lotmani esitatud küsimusele tuuleenergia arenguprobleemide ja Toomas Vareki esitatud küsimusele ettevõtluse toetamise kohta.
 
Istungi stenogramm on internetis siin:
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside