Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis vastu viis seadust ja kaks otsust :

76 poolthäälega Eesti Keskerakonna fraktsiooni, Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni ja Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud elektroonilise side seaduse § 192 muutmise seaduse (784 SE). 1. jaanuarist 2006 jõustub elektroonilise side seadus.

784 SE jõustumisel luuakse tingimused, kus konkurentsiolukord elektroonilise side turul, üleminekul ESSi alusel märkimisväärse turujõuga ettevõtjaks määramise protsessile, ei oleks moonutatud.

75 poolthäälega sotsiaalkomisjoni algatatud ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse (773 SE). Seadusega lühendatakse töötajate, avalike teenistujate ja FIE-de ravikindlustuskaitse tekkimise ooteaeg ning lihtsustub FIE-de kindlustuskaitse tekkimiseks, peatamiseks ja lõppemiseks vajaliku informatsiooni edastamise kord.

68 poolthäälega Eesti Keskerakonna fraktsiooni, Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni ja Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muutmise seaduse (783 SE). Seaduse jõustumisel tõuseb toetus keskmise puudega lapsele 220 krooni võrra ehk 1080 kroonini kuus ning raske ja sügava puudega lapsele 240 krooni võrra ehk 1260 kroonini kuus.

73 poolthäälega valitsuse algatatud tarbijakaitseseaduse muutmise seaduse (756 SE). Vastavalt seadusele peavad teenuse pakkujad teavitama tarbijaid teenuse lõplikust müügihinnast, mis sisaldab nii käibemaksu kui ka muid makse ja tasusid, mis tarbijal tuleb teenuse saamise eest tasuda. Näiteks lennu- ja laevapiletite hinnad peavad sisaldama ka lennujaama- ja sadamatasusid jne. Kui teenuse täpset müügihinda ei ole eelnevalt võimalik määrata, tuleb tarbijat informeerida teenuse müügihinna komponentidest, selle arvutamise aluseks olevatest tariifidest või arvutamise alustest selliselt, et tarbijal on võimalik teenuse müügihind piisava täpsusega välja arvutada.

73 poolthäälega valitsuse algatatud kohtute seaduse, advokatuuriseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (764 SE). Seadus võimaldab rahvusvahelistesse kohtutesse tööle asunud Eesti kohtunikel nende ametiaja lõppemisel tagasi pöörduda Eesti kohtunikuametisse. Kui kohtunikul puudub Eestis võimalus tagasi pöörduda kohtunikukohale ja ta ei soovi asuda teise kohtusse, säilivad tal ühe aasta jooksul kohtuniku palk ja muud tagatised.

70 poolthäälega (erapooletuid 2) kultuurikomisjoni esitatud Riigikogu otsuse "Eesti Televisiooni ja Eesti Raadio ühise arengukava aastateks 2006-2008 heakskiitmine" (785 OE). Seaduses on arvestatud, et 2006. aastal võetakse vastu rahvusringhäälingu seadus, mille alusel alustatakse ettevalmistusi uue organisatsiooni – Eesti Rahvusringhääling – moodustamiseks. Eesti Raadio ja Eesti Televisiooni ühinemise eelduseks on rahvusringhäälingu maja valmimine, millega oleks tagatud kahe organisatsiooni ulatuslik ja sisuline integreerumine. Vastavalt arengukavale peab uus maja valmima 2008. aasta lõpuks.

57 poolthäälega (vastu 5, erapooletuid 4) Isamaaliidu fraktsiooni, Eesti Keskerakonna fraktsiooni ja Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni ja esitatud Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine 1994. aastal Eesti Vabariigi territooriumilt sõjatehnika väljaveo asjaolude väljaselgitamiseks" muutmine" (794 OE). Otsusega pikendatakse parvlaevaga Estonia sõjatehnika väljavedu uuriva komisjoni tegevust kuni 1. juulini 2006.

***

Riigikogu külastas jõuluvana, kes saabuva presidendi aasta puhul kinkis rahvaesindajatele presidendi kohvi ja pilsnerit ning pimesivalimise harjutamiseks silmaklapid. Jõuluvana soovis, et Riigikogu teeks kõik endast sõltuva, et rahval kasvaks usaldus riigi vastu ning järgmine aasta tuleks sellevõrra õnnelikum ja lasterohkem.

Istungi stenogrammi leiab Riigikogu koduleheküljel aadressilt:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/stenograms.form

Riigikogu pressitalitus

Kateriin Leini, 631 6353

Tagasiside