Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu arutas õiguskantsleri ettepanekut nr 13: õiguspärase ootuse põhimõtte arvestamine Eesti kodaniku isikut tõendava dokumendi kehtetuks tunnistamisel, kui haldusorgan on isiku ekslikult määratlenud Eesti kodanikuna

Õiguskantsler Indrek Teder märkis, et kõnealusel juhul on põhiküsimuseks, kas kodakondsuse seadus on kooskõlas põhiseadusega osas, mis puudutab õiguspärase ootuse põhimõtte arvestamise võimatust, kui haldusorgan on isiku 1. aprillil 1995 jõustunud kodakondsuse seaduse alusel määratlenud ekslikult Eesti kodakondsusesse kuuluvana, väljastades talle alusetult Eesti kodaniku passi.              

Teder leidis, nimetatud isikute puhul tuleb kohaldada õiguspärase ootuse põhimõtet, kui isik on Eesti kodaniku isikut tõendava dokumendi taotlemisel toiminud heauskselt ning isik on Eesti kodanikuna määratletud haldusorgani eksimuse tulemusena. Sellest tulenevalt tegi Teder ettepaneku viia kodakondsuse seaduse vastavad sätted põhiseadusega kooskõlla. „Isikute õiguste tõhusaks tagamiseks on vajalik kodakondsuse seaduse põhiseadusega kooskõlla viimiseks näha ette ka sätted vastava regulatsiooni tagasiulatuva mõju kohta, et lahendada olukorrad, kus haldusorgan on juba tunnistanud isiku Eesti kodaniku isikut tõendavad dokumendid kehtetuks,“ rõhutas õiguskantsler. 

Põhiseaduskomisjoni esimees Rait Maruste andis ülevaate komisjonis toimunud arutelust. Komisjon toetas õiguskantsleri nimetatud ettepanekut ja leidis, et on vaja alustada menetlust kodakondsuse seaduse muutmiseks. 

Läbirääkimistel võtsid sõna Jevgeni Ossinovski, Yana Toom, Marko Pomerants ja Andres Anvelt

Riigikogu täiskogu toetas õiguskantsleri ettepanekut 67 poolthäälega. 

Istungi stenogramm on internetis siin

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside