Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu kinnitas töönädala päevakorra ja otsustas muuta töö ajagraafikut, mille kohaselt istungid toimuvad esmaspäeval ja kolmapäeval ning kolmapäeval toimub ka infotund.

Riigikogu töö- ja kodukorra seadusest tulenevalt peavad Riigikogu juhatuse valimised toimuma käesoleva istunginädala viimasel istungil. Seega toimuvad juhatuse valimised kolmapäeval, 25. märtsil.

Riigikogus läbis esimese lugemise üks eelnõu:

Valitsuse algatatud päästeseaduse ja relvaseaduse muutmise seaduse eelnõus (128 SE) toodud muudatused on seotud kriisiinfo teenuse käivitamise, vabatahtlike päästjate kaasamise ja Päästeameti ülesannetega.

Eelnõu väärtustab vabatahtliku päästjana tegutsemist. Ettepaneku järgi laiendatakse päästetööd tegevatele vabatahtlikele päästjatele kehtivaid sotsiaalseid tagatisi ka ennetustööd tegevatele vabatahtlikele päästjatele.

Lisaks kaotatakse vabatahtliku päästja tervisetõendi viieaastane kehtivusaeg, mille saab edaspidi määrata perearst lähtuvalt konkreetse inimese tervisenäitajatest. See muudatus vähendab märkimisväärselt tervisekontrolli läbimise sagedust. Tervisekontrolli tõendina aktsepteeritakse edaspidi mootorsõidukijuhi tervisetõendit, kuid seaduse muudatusega võimaldatakse vabatahtlikel päästjatel edaspidi tõendada tervisehäirete puudumist ka mõne muu lubatud tervisetõendiga, nt abipolitseiniku, politseiniku, relvaloa jne tervisetõendiga.

Seaduse muudatus loob õigusliku aluse Päästeametile tulekahjude tekkepõhjuste menetlemiseks ja õigusselguse ennetustöö sisu ning tegevuste osas. Lisaks kehtestatakse nõuded demineerimistööde lõhkamiskohtade tähistamiseks ja tagatakse kõikide päästetöödele rakendatud isikute toidu ja joogiveega varustamine. Seoses Päästeameti demineerimiskeskuse demineerijatele hädakaitseks tulirelva kandmise ja kasutamise õiguse muutmisega muudetakse ka relvaseadust.

Eelnõuga täiendatakse ka Häirekeskuse ülesandeid. Häirekeskuse ülesandena nimetatakse abi- ja infoteadete menetlemine, mis tähendab ka kriisiinfo teenuse osutamist. Kriisiinfo teenuse osutamisse võib Häirekeskus kaasata vabatahtlikke.

Istungi stenogramm.

Riigikogu istungite videosalvestisi saab vaadata https://www.youtube.com/riigikogu

(NB! Salvestis jõuab veebi viivitusega).

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
6316356; 515 3903
[email protected]   
Päringud: [email protected]

Tagasiside