Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu nõustus 65 poolthäälega õiguskantsler Allar Jõksi ettepanekuga nr 4 ravikindlustuse seaduse § 6 lõike 1 teise lause ja § 14 lõike 1 kooskõlla viimiseks Eesti Vabariigi põhiseadusega. Ravikindlustuse seaduse viidatud sätted on vastuolus põhiseadusega piirates töötaja õigust võrdsele ravikindlustusele, samuti piirates ebaproportsionaalselt sotsiaalmaksu maksjast tööandja omandiõigust ja ettevõtlusvabadust. Ettepanekut hakatakse menetlema sotsiaalkomisjonis.

Samuti nõustus Riigikogu 60 poolthäälega õiguskantsleri ettepanekuga nr 5 väärteomenetluse seadustiku § 191 p 4 kooskõlla viimiseks Eesti Vabariigi põhiseadusega. Väärteomenetluse seadustiku viidatud punkt on vastuolus põhiseadusega osas, milles ei võimaldata kohtuvälise menetleja otsuse peale esitatud kaebuse kaebetähtaja ennistamata jätmise kohtumäärust vaidlustada määruskaebuse korras. Ettepanekut menetleb õiguskomisjon.

Riigikogu lükkas esimesel lugemisel tagasi kolm eelnõu:

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud Riigikogu kodukorra seaduse muutmise eelnõu (691 SE) tulevikukomisjoni moodustamiseks. Väljaarvamise poolt oli 42 saadikut ja vastu 21.

42 poolthäälega Res Publica fraktsiooni algatatud ühistranspordiseaduse § 15 muutmise seaduse eelnõu (695 SE).

43 poolthäälega Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (677 SE), mis andnuks ka ravikindlustuseta isikuile õiguse perearsti juurde registreerumiseks.

* * *

Seoses istungiaja lõppemisega jäi pooleli Res Publica fraktsiooni algatatud Keila-Joa kinnisvaratehingute uurimiskomisjoni (747 OE) moodustamise arutelu. Sellega jätkatakse homme kell 14.

Res Publica fraktsioon võttis menetlusest tagasi kodakondsuse seaduse muutmise eelnõu (694 SE), mis vabastanuks venekeelse põhikooli lõpetaja kodakondsuse eksami tegemisest juhul, kui tema ühiskonnaõpetuse aastahinne 9. klassis oli vähemalt "hea".

Istungi stenogramm asub internetis aadressil:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/stenograms.form

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside