Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis salajasel hääletamisel 86 poolthäälega vastu õiguskantsleri esitatud otsuse õiguskantsleri asetäitja-nõuniku ametisse nimetamise kohta (211 OE). Otsuse kohaselt nimetati õiguskantsleri ettepanekul tema asetäitja-nõuniku ametisse Hent-Raul Kalmo. Käesolev otsus jõustub selle allakirjutamisel. Otsuse vastu ei hääletanud keegi, erapooletuks jäi 1 Riigikogu liige.

Õiguskomisjoni ettepanekul lõpetati Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud täitemenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (183 SE) esimene lugemine. Eelnõu eesmärk on sätestada täitemenetluse seadustikus sõnaselgelt, et kinnisasja sundvõõrandamismenetluses on lisaks maavanema otsusele täitedokumendiks ka majandus- ja kommunikatsiooniministri otsus (sundvõõrandamisel riigimaantee või avaliku raudtee ehitamiseks või omandamiseks) ning valla- või linnavalitsuse otsus (sundvõõrandamisel kohaliku tee ehitamiseks või omandamiseks). Sellega välistatakse algataja kinnitusel vaidlused selle üle, kas nimetaud dokumendid on kinnisasja sundvõõrandamise menetluse täitedokumendiks. Eelnõu suunati teisele lugemisele.

 

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside