Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis 57 poolthäälega (20 vastu) vastu Riigikogu liikme Evelyn Sepa algatatud tolliseaduse muutmise seaduse (577 SE), mis täiendab tolliseadust analoogselt kaitseväeteenistuse seaduses ja politseiteenistuse seaduses sätestatud regulatsiooniga, mille kohaselt tolliteenistuse staaži hulka arvatakse sooduskorras kolmekordselt teenistuse aeg tolliametnikuna alates 1990. aasta 22. oktoobrist kuni 1994. aasta 31. juulini, kui isiku tolliteenistuse staaž on kokku vähemalt 20 aastat. Seadus jõustub 1. jaanuaril 2008.

62 poolthäälega võeti vastu majanduskomisjoni esitatud Riigikogu otsus „Eesti Arengufondi nõukogu liikmete nimetamine” (1090 OE), millega nimetati arengufondi nõukogu liikmeteks järgmised Riigikogu liikmed ning ettevõtluse ja üldsuse esindajad: Tõnis Lukas, Jaan Sven Männik; Indrek Neivelt, Mart Opmann ja Erik Terk. Vastavalt Eesti Arengufondi seadusele on Riigikogul õigus nimetada üheksaliikmelisse nõukokku viis liiget.

Riigikogu lõpetas kuue eelnõu esimese lugemise:

Eesti Reformierakonna fraktsiooni ja Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud isikuandmete kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (1078 SE);

põhiseaduskomisjoni algatatud erakonnaseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse erakondade rahastamise kontrolli põhimõtete muutmiseks eelnõu (1060 SE);

valitsuse algatatud kalandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (1082 SE);

valitsuse algatatud loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi veterinaarjärelevalve seaduse muutmise seaduse eelnõu (1072 SE);

valitsuse algatatud toiduseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (1086 SE);

valitsuse algatatud loomakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (1087 SE).

Riigikogu ei võtnud vastu Res Publica fraktsiooni ja Isamaaliidu fraktsiooni esitatud Riigikogu otsust „Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine maavahetustehingute uurimiseks” (1058 OE). Hääletustulemus: 37 poolt, 44 vastu, 2 erapooletut.

Riigikogu istungi stenogramm on internetis aadressil: http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/stenograms.form

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside