Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis tänasel istungil vastu otsuse Riigikogu liikmest rahvusringhäälingu nõukogu liikme nimetamise kohta.

Kultuurikomisjoni esitatud Riigikogu otsusega „Riigikogu liikmest Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikme nimetamine“ (280 OE) nimetatakse ERRi nõukogu liikmeks EKRE fraktsiooni liige Anti Poolamets seoses nõukogu liikme Urmas Reitelmanni volituste ennetähtaegse lõppemisega.

Rahvusringhäälingu nõukogusse kuulub üks esindaja igast Riigikogu fraktsioonist Riigikogu koosseisu volituste lõppemiseni ning neli asjatundjat Rahvusringhäälingu tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundjate hulgast, kelle volituste tähtaeg on viis aastat.

Otsuse vastuvõtmise poolt hääletas 48, vastu 29 ning erapooletuks jäi 4 Riigikogu liiget.

Riigikogu ei võtnud vastu otsust

Eesti Reformierakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele Eesti alus- ja üldharidusasutuste töö korraldamiseks ühtsetel alustel COVID-19 viiruse oludes“ eelnõuga (242 OE) sooviti teha Vabariigi Valitsusele ettepanek töötada välja Haridus-ja Teadusministeeriumi valitsemisalas kogu Eesti alus- ja üldharidusasutuste töö ühtsetel alustel korraldamise kava COVID-19 viiruse oludes, koos vajalike muudatuste rakendamise kavaga.

Esitajad leidsid, et kava koostamisel tuleks silmas pidada viiruse leviku tõkestamiseks seatud piiranguid, mis ei tohi riivata ebaproportsionaalselt ega eesmärgipäratult lasteaia- ja koolilaste õigust kvaliteetsele haridusele, sotsiaalsete oskuste õppimisele ja soojale koolitoidule. Samuti leiti, et viiruse levikust ja nakkusohust tingitud õppekorralduse muutmine, sealhulgas distantsõppe rakendamine, peaks olema kogu riigis ühtsetel alustel, üheselt arusaadav õpetajatele, õpilastele, vanematele ja koolijuhtidele ning lähtuma vaid varem kokku lepitud objektviisetest näitajatest ja tegevuskavadest. Viimaks toodi välja, et ulatuslik distantsõppe kasutamine peaks olema lubatav vaid valitsust nõustava teadusnõukoja soovitusele või muule teaduslikule põhjendusele tuginedes ja Terviseameti heakskiidul.

Läbirääkimistel võtsid fraktsioonide nimel sõna Marko Šorin (K), Jevgeni Ossinovski (SDE) ning Heidy Purga (RE).

Kultuurikomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanek oli viia läbi eelnõu lõpphääletus. Eelnõu otsusena vastuvõtmiseks oli vajalik Riigikogu koosseisu häälteenamus. Otsuse vastuvõtmise poolt hääletas 38 ning vastu 42 Riigikogu liiget, seega ei leidnud eelnõu toetust.

Istungi stenogramm

Riigikogu istungite videosalvestisi saab vaadata Riigikogu YouTube’i kanalil.
(NB! Salvestis jõuab veebi viivitusega.)

Riigikogu pressiteenistus
Liisa Johanna Lukk
tel 6316456, 53310789
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside