Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis vastu otsuse ja avalduse.

Riigikogu võttis vastu rahanduskomisjoni 10. veebruaril esitatud Riigikogu otsuse „Riigikogu liikmest Eesti Panga Nõukogu liikme nimetamine“ (332 OE), millega nimetati Eesti Panga Nõukogu asendusliikmeks Jürgen Ligi.  

Muudatus tuleneb ajaolust, et senine Riigikogu liikmest Eesti Panga Nõukogu liige Andres Sutt nimetati 26. jaanuaril ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministriks ning tema volitused Riigikogu liikmena peatusid. Eesti Reformierakonna fraktsioon tegi rahanduskomisjonile ettepaneku nimetada Eesti Panga Nõukogu asendusliikmeks Jürgen Ligi.

Eesti Panga Nõukogu on Eesti Panga järelevalveorgan ja see koosneb esimehest, Riigikogu fraktsioonide esindajatest ja valdkonna asjatundjatest. Eesti Panga Nõukogu moodustamisel lähtutakse põhimõttest, et iga Riigikogu fraktsioon esitab ühe oma liikme ja nõukogu esimees esitab neli valdkonna asjatundjat. Tulenevalt Eesti Panga seadusest nimetab Eesti Panga Nõukogu liikmed Riigikogu rahanduskomisjoni ettepanekul. Eesti Panga seaduse kohaselt kestavad Riigikogu liikmest Eesti Panga Nõukogu liikme volitused tema Riigikogu liikme volituste peatumise või lõppemiseni.

Otsuse poolt hääletas 69 saadikut, vastu oli üks ja erapooletuks jäi samuti üks saadik.

Riigikogu võttis vastu 57 Riigikogu liikme esitatud Riigikogu avalduse „Euroopa Liidu ühtse välispoliitika toetuseks ja kodanikuvabaduste kaitseks Venemaal“ (333 AE).

Algatajate nimel tegi ettekande väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson (RE).

Avaldusega rõhutatakse vajadust välja töötada Euroopa Liidu liikmesriikide huve esindav ja ühiseid seisukohti kaitsev välispoliitika suhtlemiseks Venemaaga. Samuti kutsutakse avaldusega Euroopa Liidu liikmesriike toetama ja kaitsma kodanikuühiskonda Venemaal.

Avalduses tuuakse välja järeldus, et Venemaaga suheldes tuleb olla põhimõttekindel ning seista nende väärtuste eest, mille kaitsmiseks on Euroopa Liit loodud – kaitsta inimväärikust, vabadust, demokraatiat, võrdõiguslikkust, õigusriigi põhimõtteid ja inimõigusi.

Riigikogu avalduses mõistetakse hukka Venemaa jõustruktuuride vägivald korruptsiooni ja inimõiguste rikkumiste vastu meelt avaldanud kodanike suhtes ning nõutakse Venemaa põhiseadusega lubatud kodanike põhiõiguste kaitsmise eest süüdi mõistetud poliitvangide vabastamist.

Kaasettekande tegi väliskomisjoni aseesimees Jüri Luik (I).

Läbirääkimistel võtsid sõna Eerik-Niiles Kross (RE), Ruuben Kaalep (EKRE), Maria Jufereva-Skuratovski (KE), Mihhail Lotman (I) ja Indrek Saar (SDE).

Avalduse vastuvõtmise poolt hääletas 62 saadikut, vastu oli kolm ja erapooletuks jäi üks saadik.

Vastuvõetud avaldus:

Vabas mikrofonis võtsid sõna Hele Everaus ja Kalle Grünthal.

Istungi stenogramm:

Riigikogu istungite videosalvestisi saab vaadata https://www.youtube.com/riigikogu

(NB! Salvestis jõuab veebi viivitusega).

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal, 631 6351, 5190 2837
[email protected]
päringud: [email protected]

 

 

 

 

Tagasiside