Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu otsustas tänasel istungil nimetada Eesti Panga nõukogu liikmeks Ivi Proosi.

Riigikogu otsus „Eesti Panga Nõukogu liikme nimetamine“ (528 OE) näeb ette nimetada Eesti Panga Nõukogu liikmeks Ivi Proos. Rahanduskomisjoni ettepanek tulenes ajaolust, et Eesti Panga Nõukogu valdkonna asjatundjast liikme Kaie Keremi volitused lõppesid ennetähtaegselt tema surma tõttu. Eesti Panga Nõukogu esimees tegi 18. jaanuaril rahanduskomisjonile ettepaneku nimetada nõukogu liikmeks Ivi Proos.

Eesti Panga Nõukogu on Eesti Panga järelevalveorgan ja see koosneb esimehest, Riigikogu fraktsioonide esindajatest ja valdkonna asjatundjatest. Nõukogu moodustamisel lähtutakse põhimõttest, et iga Riigikogu fraktsioon esitab ühe oma liikme ja nõukogu esimees esitab neli valdkonna asjatundjat. Tulenevalt Eesti Panga seadusest nimetab nõukogu liikmed Riigikogu rahanduskomisjoni ettepanekul.

Otsuse vastuvõtmise poolt oli 61 Riigikogu liiget, vastuhääli oli 13.

Teise lugemise läbis üks eelnõu 

Valitsuse algatatud autoveoseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõuga (490 SE) viiakse autoveoseadus, Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seadus jt seadused vastavusse Euroopa Liidu maanteepaketti kuuluvate direktiivide ja otsekohalduvate määrustega. Maanteepaketi eesmärk on tagada sõidukijuhtidele nõuetekohased töötingimused ja sotsiaalkaitse ning autoveoettevõtjatele ausa konkurentsi tingimused.

Rahvusvahelisel tasulisel autoveol hõlmatakse ühenduse tegevusloa nõudega ka autod ja autorongid, mille lubatud täismass on 2500 kilogrammi kuni 3500 kilogrammi vahel. Muu hulgas on tegevusloa saamiseks vajalik koolituse läbinud veokorraldusjuhi olemasolu, kes vastutab vedaja juures korraldatavate autovedude eest.

Direktiivi ülevõtmiseks on vaja kehtestada rakendusnormid, millega laiendatakse autoveosektorile lähetatud töötajate direktiivi nõudeid. Seetõttu tuleb edaspidi autovedu teises riigis teostavale autojuhile maksta vähemalt lähetuse toimumise koha riigi töötasu alammäära suurust töötasu, seal hulgas ületunnitöötasu jm. Seda juhul, kui poolte kokkuleppel makstakse töötasu alammääras ning lähetuse toimumise koha töötasu alammäär on koduriigi töötasu alammäärast suurem.

Läbirääkimistel võtsid sõna Peeter Ernits (EKRE) ja Sven Sester (I).

Kaks eelnõu langes menetlusest välja 

Isamaa fraktsiooni algatatud käibemaksuseaduse muutmise eelnõu (496 SE) näeb ette vähendada gaasi, elektri- ja soojusenergia käibemaksu üheksale protsendile, et seeläbi vähendada hüppelise hinnatõusu mõju Eesti tarbijatele ja ettevõtetele.

Läbirääkimistel võtsid sõna Aivar Kokk (I), Lauri Läänemets (SDE) ja Jürgen Ligi (RE).

Juhtivkomisjon tegi ettepaneku eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata. Ettepaneku poolt hääletas 42 ja vastu 27 Riigikogu liiget. Seega leidis ettepanek toetust ja eelnõu langes menetlusest välja.

Isamaa fraktsiooni algatatud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõuga (498 SE) sätestatakse, et edaspidi määrab vallavanematele ja linnapeadele, palgalistele linnavalitsuse liikmetele ning volikogu esimeestele ja aseesimeestele palgad ja hüvitised volikogu eelmine koosseis.

Läbirääkimistel võtsid sõna Toomas Kivimägi (RE) ja Heiki Hepner (I).

Juhtivkomisjon tegi ettepaneku eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata. Ettepaneku poolt hääletas 53 ja vastu 17 Riigikogu liiget. Seega leidis ettepanek toetust ja eelnõu langes menetlusest välja.

Istungi stenogramm

Videosalvestist istungist saab hiljem vaadata Riigikogu YouTube’i kanalil.
(NB! Salvestis jõuab veebi viivitusega).

Riigikogu pressiteenistus
Maris Meiessaar
tel 631 6353, 5558 39993
[email protected]
päringud: [email protected]

Tagasiside