Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis salajasel hääletusel 68 poolthäälega vastu Eesti Panga Nõukogu esimehe esitatud Eesti Panga Nõukogu liikmete nimetamise otsuse. Eesti Panga Nõukogu liikmeteks nimetati alates 18. veebruarist k.a Kalev Kallo, Irene Kull, Jürgen Ligi, Enn Listra, Tõnis Palts, Liina Tõnisson, Urmas Varblane. Otsuse vastu hääletas 6 ja erapooletuks jäi 1 Riigikogu liige.

Kultuurikomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lõpetati komisjoni enda algatatud  põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (42 SE) esimene lugemine. Eelnõu kohaselt kehtestab kooli pidaja ise kooli vastuvõtu ja kooli õpilaste nimekirjast väljaarvamise tingimused ja korra, sealhulgas gümnaasiumi (10.–12. klass) vastuvõtmiseks esitatavad nõuded teadmistele, oskustele ja vilumustele, ning nende kontrollimise korra. Täpsemad volitused sellekohase korra kehtestamiseks sätestatakse haridus- ja teadusministri määrusega. Eelnõu algatamise ajendiks on Riigikohtu 19. jaanuari 2009. aasta otsus, mille kohaselt ei luba kehtiv seadus gümnaasiumi vastuvõtmisel kooli pidajal kehtestada lisaks põhikooli lõpetamise tulemustele muid gümnaasiumi vastuvõtu tingimusi. Eelnõu suunati teisele lugemisele.
 
Keskkonnakomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lõpetati komisjoni enda algatatud välisõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (422 SE) esimene lugemine. Eelnõu põhieesmärk on sätestada kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguste riikliku reservi jaotamise põhimõtted. Kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguste jaotuskavaga sätestatav reserv jaotub kauplemise süsteemi sisenejate reserviks ja ühisrakendusprojektide reserviks. Eelnõus esitatud muudatusettepanek käsitleb kauplemissüsteemi sisenejate reservi jaotamise põhimõtteid. Eesti kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguste jaotuskavas käitistele aastateks 2008-2012 keskmiseks summaarseks lubatud heitkoguseks on 11 832 452 tonni süsinikdioksiidi. Eelnõu suunati teisele lugemisele.
 
Eesti Keskerakonna fraktsiooni esitatud otsus „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele Vene Föderatsiooniga kahepoolse lepingu sõlmimiseks kohaliku piiriliikluse korra kujundamiseks“ (397 SE) jäi esimesel lugemisel vastu võtmata. Otsuse vastu hääletas 47 ja poolt 36 Riigikogu liiget, erapooletuks jäi 1. 
 
 
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside