Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Väliskomisjoni esitatud Riigikogu otsusega „Eesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti Vabariigi Parlamentidevahelise Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine“ muutmine“ nimetati Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liikmeks majanduskomisjoni liige Mihhail Korb. Enne oli sel kohal Erki Savisaar, kelle Riigikogu liikme volitused peatati keskkonnaministri ametisse siirdumise tõttu.

Läbirääkimistel võtsid sõna: Indrek Saar (SDE), Mart Helme (EKRE) ja Tõnis Mölder (K).

Otsuse (546 OE) poolt hääletas 34 ja vastu 24 rahvasaadikut.

Teisel lugemisel oli üks eelnõu

Valitsuse algatatud tervishoiuteenuse osutaja kohustusliku vastutuskindlustuse seaduse eelnõu (522 SE) eesmärk on luua patsiendikindlustuse ja vaktsiinikahjude hüvitamise süsteemid. Eelnõuga kehtestatakse patsiendikindlustus, mis kujutab endast tervishoiuteenuse osutajate (TTO) kohustuslikku vastutuskindlustust. Eelnõuga sätestatakse TTO kohustusliku vastutuskindlustuse põhimõtted ja korraldus, samuti patsiendile hüvitamisele kuuluva kahju alused ja ulatus. Uue süsteemi loomise eesmärk on patsiendi parem kaitse ja senisest lihtsam hüvitise taotlemine. Kahjujuhtumi korral, kus patsiendi ravimisel oleks tervisekahju olnud võimalik vältida, hakkab nõude asjaolusid hindama kindlustusandja. Kindlustussumma kahju kannatanud patsiendi kohta on kuni 100 000 eurot, kogu üheaastase kindlustusperioodi kohta 3 miljonit eurot. Eelnõuga kehtestatakse muu hulgas ka miinimumnõuded patsiendiohutuse korraldusele, seal hulgas luuakse teabe analüüsi süsteem, et ennetada ohu- ja kahjujuhtumeid. Teiseks muudetakse eelnõuga ravimiseadust ja nähakse ette vaktsiinikahjude sundkindlustus ehk vaktsiinikindlustus. Vaktsiinikindlustuse eesmärk on lihtsustatud korras hüvitada inimestele vaktsineerimise tagajärjel tekkinud raske tervisekahjustus. Kolmandaks luuakse ravikindlustuse seaduses võimalus lisada haiguste loetellu lisaks hinnakokkuleppe või piirhinna olemasolul ka selliseid haigusi, mille ravimiseks kasutatavate ravimite hind kujuneb Euroopa Komisjoni ravimite ühishankes.

Sotsiaalkomisjon ja EKRE fraktsioon esitasid eelnõule teise lugemise käigus 19 muudatusettepanekut. Näiteks lisati eelnõusse Ravimiameti töötaja õigus saada isiku nõusolekul juurdepääs tervise infosüsteemis olevatele isikuandmetele, kuna isik ei pruugi olla pädev hindama, millised tema vaktsineerimisele eelnevatest terviseandmetest on asjakohased seose hindamisel. Ravimiameti poolt hindavad seost vastavad eksperdid.

Läbirääkimistel võtsid sõna: Priit Sibul (I), Tarmo Kruusimäe (I), Tiiu Aro (RE), Kalle Grünthal (EKRE) ja Anti Poolamets (EKRE). Arutelu jätkatakse järgmisel korralisel istungil.

Kahe päevakorraküsimuse arutelu lükkus edasi

Valitsuse algatatud lennundusseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (riiklik lennundus ja õhuruumi kasutamise korraldamine riigikaitselisel eesmärgil) eelnõu (524 SE) arutelu ja kaistseminister Kalle Laaneti 2022. aasta ettekanne riigi pikaajalise arengustrateegia „Eesti 2035“ elluviimisest lükkusid edasi järgmisse töönädalasse.

Istungi stenogramm

Videosalvestist istungist saab hiljem vaadata Riigikogu YouTube’i kanalil.
(NB! Salvestis jõuab veebi viivitusega).

Riigikogu pressiteenistus
Maris Meiessaar
tel 631 6353, 5558 3993
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside