Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu nimetas tänasel istungil õiguskantsleri asetäitja-nõunikeks ametisse Õiguskantsleri Kantselei õiguskorra kaitse osakonna juhataja Heili Sepa ja Õiguskantsleri Kantselei direktori Olari Koppeli.

Õiguskantsleri seaduse kohaselt asendavad õiguskantsleri asetäitja-nõunikud õiguskantslerit, kui ta ei saa oma ametiülesandeid ajutiselt täita, näiteks puhkuse või lähetuse ajal.

Õiguskantsleri esitatud Riigikogu otsuse “Õiguskantsleri asetäitja-nõuniku ametisse nimetamine” (377 OE), millega nimetati Heili Sepp õiguskantsleri asetäitja-nõuniku ametisse, poolt hääletas 49 ja vastu 10 Riigikogu liiget, erapooletuid oli 1.

Õiguskantsleri ülesanded ametkonna juhina jaotuvad kaheks: põhiseaduslikkuse järelevalve ja Õiguskantsleri Kantselei kui asutuse juhtimine.

Õiguskantsleri ametkonna põhitööd – põhiseaduslikkuse järelevalvet – juhib ja korraldab õiguskantsler ise. Õiguskorra kaitse osakonna juhataja Heili Sepp täidab lisaks osakonna juhtimise ülesandele isikuandmete varjatult kogumise ja töötlemise järelevalve, kohtute haldamise nõukoja töös osalemise ja kohtunike distsiplinaarvastutuse valdkonna juhtimise ülesandeid.

Õiguskantsleri esitatud Riigikogu otsuse “Õiguskantsleri asetäitja-nõuniku ametisse nimetamine” (378 OE), millega nimetati Olari Koppel õiguskantsleri asetäitja-nõuniku ametisse, poolt hääletas 36, vastu 15 ja erapooletuid oli 2 Riigikogu liiget.

Õiguskantsleri Kantselei direktori Olari Koppelil on asutuse juhtimise ülesanded. Koppel tagab ka õiguskantsleri seisukohtade ja arvamuste arusaadavust, vastutab Riigikogule igal aastal esitatava tegevuse ülevaate, meedia- ja välissuhtluse eest ning sidustab õiguskantslerit tema suhetes teiste põhiseaduslike institutsioonidega.

Riigikogu võttis vastu veel ühe otsuse:

Riigikogu otsustas hasartmängumaksu nõukogu koosseisust välja arvata Mailis Repsi, Meelis Mälbergi ja Lauri Luige ning nimetada nende asemele Märt Sults, Mart Helme ja Mihhail Stalnuhhin.

Rahanduskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse “Hasartmängumaksu Nõukogu liikmete nimetamine” (366 OE) poolt hääletas 49, vastu 26 ja erapooletuid oli 2 Riigikogu liiget.

Hasartmängumaksu nõukokku kuuluvad veel Riigikogu liikmed Andres Ammas, Helmen Kütt ja Andres Metsoja, kultuuriministeeriumi kantsler Paavo Nõgene, haridus- ja teadusministeeriumi kantsler Janar Holm ning sotsiaalministeeriumi sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse.

Läbirääkimistel Vabaerakonna fraktsiooni nimel sõna võtnud Andres Ammas ütles, et Vabaerakonna fraktsioon ei toeta eelnõu. Tema hinnangul võiks igal fraktsioonidel olla hasartmängumaksu nõukogus üks koht, kuid antud juhul on tegu Reformierakonna ja Keskerakonna omavahelise vaidlusega.

Keskerakonna fraktsiooni nimel sõna võtnud Mihhail Stalnuhhin märkis, et Reformierakonna fraktsioonil on nüüd hasartmängumaksu nõukogu asemel koht tagatisfondi nõukogus.

Jürgen Ligi Reformierakonna fraktsioonist avaldas kahetsust, et eelnõu arutelu on muutunud erakondlikuks.

Istungi stenogramm

Riigikogu istungite videosalvestisi saab vaadata https://www.youtube.com/riigikogu

(NB! Salvestis jõuab veebi viivitusega).

Riigikogu pressiteenistus
Kati Varblane
T: 631 6353, 516 9152
[email protected]
Päringud: [email protected]

 

Tagasiside