Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis 77 poolthäälega vastu veeseaduse muutmise seaduse (405 SE). Seadusega reguleeritakse täpsemalt loomasõnniku käitlemise korraldust. Kui sõnnik suunatakse loomapidaja poolt lepingu alusel teise isiku hoidlasse või töötlemiskohta, peab loomapidamishoone kasutamisel olema tagatud lekkekindla hoidla olemasolu, mis mahutab vähemalt ühe kuu sõnniku. Uus versioon ei kohusta loomapidajat omama lisahoidlat, kui tal on tema teise loomapidamishoone juures mõlema hoone sõnniku jaoks piisava mahuga hoidla või ta töötleb (näit kompostib) sõnnikut eemalasuvate hoidlate juures. Seadusega sätestatakse ka vee erikasutusloa omandamise tähtajad paisu omanikule või valdajale. Paisu omanik või valdaja, kelle paisu otstarve ei ole hüdroenergia kasutamine ja kes ei ole käesoleva seaduse kehtivuse ajal omanud vee erikasutusluba, peab vee erikasutusloa omandama hiljemalt 2012. aasta 1. jaanuariks. Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaigana kinnitatud veekogule või selle lõigule ehitatud paisu omanik või valdaja, kelle paisu otstarve ei ole hüdroenergia kasutamine, peab vee erikasutusloa omandama 2010. aasta 1. jaanuariks. Seaduse vastu ei hääletanud ega erapooletuks jäänud keegi.

Sotsiaalkomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lükati esimesel lugemisel tagasiEestimaa Rahvaliidu fraktsiooni algatatud riikliku pensionikindlustuse seaduse § 36 ja § 614 ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 22 ja § 25¹ muutmise seaduse eelnõu (404 SE). Tagasilükkamise ettepaneku poolt hääletas 42 ja vastu 28, erapooletuks jäi 1 Riigikogu liige. Seega langes nimetatud eelnõu menetlusest välja.
 
Eesti Reformierakonna fraktsiooni ettepanekul lükati esimesel lugemisel tagasi Erakonna Eestimaa Rohelised fraktsiooni algatatud puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2² muutmise seaduse eelnõu (406 SE). Ettepaneku poolt hääletas 37 ja vastu 12 Riigikogu liiget, erapooletuks ei jäänud keegi. Eelnõu langes menetlusest välja.
 
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside